24. september 2020
Åbningen af Special Olympics i Helsingør sidste år, hvor kommunen profilerede de handicappedes muligheder. Men nu skal der spares på denne gruppe.
Åbningen af Special Olympics i Helsingør sidste år, hvor kommunen profilerede de handicappedes muligheder. Men nu skal der spares på denne gruppe.
Foto: Lars Møller
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Handicaprådet: Nej til spareforslagene

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Handicaprådet: Nej til spareforslagene
Debat Helsingør - 11. april 2019 kl. 06:21
Af På vegne af Handicaprådet, Kristiana Kongsted, formand for Handicaprådet
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Debat

Høringssvar Social- og Beskæftigelsesudvalget.

arrow Læs også: Udvalg siger ja til plan for kultur-nedskæring

Handicaprådet opfordrer til, at de fremsatte spareforslag ikke gennemføres.

Indledningsvis skal Handicaprådet beklage følgende overordnede forhold:

Det er blevet en fast tilbagevendende praksis, at der år for år foretages beskæringer og besparelser i indsatsen for psykisk og fysisk handicappede og særligt udsatte borgergrupper. Handicaprådet skal pege på, at der ikke er eller har været et særligt højt serviceniveau, og at risikoen for budgetoverskridelser alene skyldes et stigende opgavepres.

Da både det danske samfund som sådan og Helsingør Kommune er inde i en positiv udvikling økonomisk og beskæftigelsesmæssigt og generelt bliver rigere og rigere år for år, finder Handicaprådet det urimeligt, at der desuagtet alligevel skal udføres besparelser overfor borgere med fysiske og psykiske handicap.

Det forekommer endvidere budgetteknisk uforståeligt, at der så kort inde i et budgetår kan konstateres et formodet merforbrug i budgetåret på et betydeligt antal millioner.

Det tyder på problemer i budgetlægningen, og den deraf følgende hasteprocedure ved udarbejdelse af og behandling af besparelsesforslag indebærer risici for, at der uden tilstrækkeligt overblik og forståelse for konsekvenserne nu gennemføres besparelser.

Handicaprådet savner under de enkelte forslag vurderinger af de konkrete konsekvenser for de borgere, der bliver ramt af de foreslåede besparelser. Der savnes ligeledes vurderinger af, om besparelser gennemført i dag, vil kunne medføre øgede udgifter på området i fremtiden.

Det er et erklæret mål for det danske samfund, at borgere med psykisk udviklingshæmning og fysiske handicap i størst muligt omfang skal kompenseres for de uforskyldte handicap og samtidig på alle niveauer og i alle samfundsaspekter skal inkluderes i det såkaldte normalsamfund. Dette er ligeledes hovedmålet i FN's Handicapkonvention, som Danmark har ratificeret i 2009.

Dette er endvidere præciseret af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Helsingør Kommunes Handicappolitik. Heri hedder det, at "borgere med en midlertidig eller varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som afføder et behov for tilpasning og kompensation, skal kunne fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende livssituation".

Langt hovedparten af de foreslåede besparelser vil have den stik modsatte effekt, og vil i særlig grad ramme den gruppe borgere, der ikke har familie eller pårørende med store ressourcer.

Her følger en vurdering af konsekvenserne ved nogle af de foreslåede besparelser:

Hvis Værestedet LIV lukkes helt eller delvist og fælles jule- og nytårsarrangementer afskaffes (Sparekatalogets punkter 10 og 11), vil den allersvageste gruppe af borgere med psykisk udviklingshæmning blive isoleret yderligere i deres fritid uden kontakt til andre end en lille kreds af medborgere på botilbud og i beskæftigelsestilbud.

Borgerne vil ikke længere få mulighed for at deltage i fysiske aktiviteter som Zumbadans, boccia og floorball, der netop afvikles i tæt forbindelse med Værestedet. Disse aktiviteter kan ikke udføres i de almindelige idrætsklubber i kommunen, som Klub Liv og Motion ellers samarbejder med.

Mulighederne for at deltage i de meget populære musik-aktiviteter, som kommunen ellers ynder at profilere sig med ved f.eks. Special Olympics ophører ligeledes.

Resultatet bliver isolerede og ensomme borgere uden ordentlig kontakt og fælles positive oplevelser med ligesindede - tilbage er ensomheden og tilværelsen foran tv-skærme og computerspil, hvis borgerne magter det og har fornøjelse af det.

Det er også et erklæret mål for kommunen at fremme lighed i sundhed. Gruppen indenfor området Center for Særlig Social Indsats er en særlig sårbar gruppe i den sammenhængen.

Derfor er f.eks. sparekatalogets forslag om fyring af 'køkkendamerne' på botilbud (sparekatalogets punkt 1) direkte kontraproduktiv. Det vil ikke være muligt for det pædagogiske personer både at varetage de komplicerede socialpædagogiske opgaver og samtidig lave sund og ernæringsrig kost til beboerne. I stedet vil fastfood, pizza og 'det nemmest tænkelige måltid' blive kosten for disse særligt udsatte borgere.

Spareforslagets punkt 5 (Afskaffelse af ferier i botilbud) vil naturligvis have en negativ effekt på livet for de særligt udsatte borgere, der er ude af stand til selv at tage på ferie. Igen mere isolation og mindre inklusion. Handicaprådet opfordrer til, at de enkelte politikere overvejer hvilken betydning det vil have for alle borgere - dem selv inklusive - ikke at kunne holde blot fem dages ferie om året.

Punkt 4 Omlægning af dagtilbud, Center for Job og Oplevelse samt Nygård.

Omlægning af dagtilbud - K.A.N.T og Nygaard. Principielt støtter vi ideen om, at mennesker med psykiske udfordringer får mulighed for at deltage i fællesskaber med andre mennesker i almene fritidstilbud. Dette kræver dog ofte tæt støtte i en længere opstartsfase, f.ex. i form af følgeordninger, opsøgende arbejde og motivationsarbejde ift. borgeren. Vores bekymring er, at når omlægningen følges op med personalereduktioner vil denne støttefunktion ikke kunne varetages i fornødent omfang. Vi kan støtte forslaget om at flytte tilbuddene fra Nygård til mere centralt beliggende steder, hvis dette ikke medfører en reduktion af de forskellige aktiviteter, som i dag er mulige i Nygård.

Center for Job og Oplevelse: Handicaprådet opfordrer til, at man i det omfang omlægningerne gennemføres har et særligt fokus på overgangsperioden, så det sikres at borgerne inddrages og forberedes på ændringerne.

Andre af kommunens svageste borgergrupper - psykisk syge, hjemløse og misbrugere - vil i samme grad blive omfattet af spareforslagenes konsekvenser. Her skal oplistes en række af dem:

Punkt 9 (Nedlæggelse af headspace): Nedlægges den slags forebyggende tilbud, som kommunen tidligere har fremhævet som særdeles vigtige og væsentlige nyskabelser, vil uden at andre tager over, medfører stor sandsynlighed for større udgifter for kommunen på længere sigt.

Punkt 14 Nedlæggelse af dagteamet HelsingUng: Det er meget beklageligt, hvis undervisningstilbuddet i Helsingung nedlægges. Det gør det muligt for unge, der går i deres forløb, fordi de ikke magter et tilbud i enten normal- eller specialklasse, at fortsætte deres skolegang. En nedlæggelse af tilbuddet vil medføre, at disse unge ikke får dn skolegang, der ruster dem bedst muligt til at gå videre i uddannelse efter de er blevet hjulpet ud af de misbrugsproblemer. Problemerne skyldes ofte en baggrund af psykiske og sociale udfordringer. Også her vil det utvivlsomt betyde øgede udgifter for kommunen på længere sigt.

Punkt 19 Bo og liv. Det er helt afgørende, at denne øvelse ikke først og fremmest handler om at spare i kommunens budget. Hvis en borger, som bor i et botilbud skal flytte i egen bolig skal det være fordi borgeren ud fra objektive kriterier er klar og ikke ud fra, at der skal spares et bestemt beløb i budgettet. Har borgeren ikke de nødvendige forudsætninger - og får den støtte i processen, som der er behov for - vil også denne øvelse, udover at være uværdig overfor borgeren og dennes pårørende - på sigt medføre flere udgifter for kommunen.

På vegne af Handicaprådet
Kristina Kongsted,

Formand for Handicaprådet, Helsingør Kommune

arrow Sådan skal kulturområdet betale for værested for udsatte
15. juni 2019 kl. 04:47 Opdateret: kl. 15:29
arrow Hård debat om spareplan
30. april 2019 kl. 05:15 Opdateret: kl. 22:26
arrow Værested blev reddet - men derefter holdt enigheden op
30. april 2019 kl. 04:05 Opdateret: kl. 22:14
Har debatten om sexisme taget overhånd?