26. marts 2019
Landskabet ved Kelleris Hegn.
Landskabet ved Kelleris Hegn.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Det er svært at forstå politikerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det er svært at forstå politikerne
Debat Helsingør - 05. december 2018 kl. 09:47
Af Helle Øelund, På vegne af Danmarks Naturfredningsforening Helsingør
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Debat
Det er svært at forstå politikerne, når de ikke påvirkes af den strøm af læserbreve, underskrifter og to stormøder, med kloge velargumenterede indlæg, og total modstand mod at bebygge Kelleriskilen mellem Kelleris Hegn og Espergærde. De stærke reaktioner viser, hvor stor pris Espergærde-borgerne sætter på at have bynær natur op til den tæt bebyggede byzone. Hele bebyggelsesplanen ligger indenfor skovbyggelinjen og er derfor ikke lovlig.

arrow Læs også: Helsingør kommune »glemmer« kommuneplanen

En hyppig attitude hos vores folkevalgte politikere, når der argumenteres mod en ny lokal bebyggelse er at nedgøre den protesterende lokalbefolkning med beskrivelsen: "ikke i min baghave", og områdets værdi med beskrivelsen "bare en mark", i stedet for en beskrivelse som "et værdifuldt bølgende landskab med vidt udsyn til himmel og skovbryn, af stor værdi for den lokale befolkning".

Om Skovbyggelinjen skrives i Naturbeskyttelseslovens § 17: "Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende indenfor en afstand af 300 m fra skoven". I bemærkninger til loven står, at loven skal sikre skovens værdi som landskabselement i et åbent landskab og sikre skovbryn som værdifulde levesteder for planter og dyr.

Det rigeste liv i naturen findes på grænsen i såkaldte overgangszoner mellem forskellige naturtyper: her skovbrynet mellem skoven og det dyrkede land, mellem vandmiljøerne Munkesøløbet, Rolighedsmoserne og mellem de levende hegn, digerne og det åbne land.

Kommunen har i sin Landskabsanalyse udpeget de landskabelige beskyttelsesinteresser efter en nærmere analyse af landskabet. Kommuneplanens retningslinjer for landskabelige bevaringsværdier beskriver Kellerisområdet som "Værdifuldt landskab", "Spredningskorridor", "Landskabskile" og "Potentielt naturnetværk". Landskabet har således høj beskyttelsesstatus.

Kommunen har som grundlag for at kunne inddrage Landskabskilen til bebyggelse bestilt en miljørapport fra konsulentfirmaet Niras. Niras har ikke foretaget undersøgelser i området, men alene foretaget en række vurderinger, som indgår i Kommuneplantillæg 39, citat:

"Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og naturmæssige konsekvenser af at ophæve skovbyggelinje og realisere bebyggelsen. De landskabelige værdier påvirkes ikke af bebyggelsen, områdets væsentligste værdier vurderes at være de landskabelige værdier. Oplevelsen af skovbryn, diger og terrænets markante form med forholdsvis store højdeforskelle kan fastholdes, såfremt, der holdes afstand ved placering af bebyggelse og anlæg. Områdets landskabs-, natur-kulturtræk opleves i dag som et sammenhængende hele, vil også opleves sådan i en bebygget sammenhæng. Den øgede rekreative brug forventes ikke at påvirke naturtilstanden i naturområderne væsentligt".

Niras har dog enkelte modsatte vurderinger: "ændringen fra landbrugsområde til byområde er i sig selv en væsentlig ændring af landskabet, men området er allerede udsat fra kraftig påvirkning, særlig støj fra motorvejen præger området. Den visuelle påvirkning vil opfattes, som en væsentlig ændring af landskabet i området, når det ændres fra dyrket mark til byområde". De modsatte vurderinger medtages dog ikke i kommuneplantillægget.

Danmarks Naturfredningsforening betragter Niras rapporten og kommuneplantillægget som skønmaleri, der foregiver at kunne bevare natur- og oplevelsesværdier efter, at der er bygget 400 boliger i området til ca. 1000 beboere. Naturen har en begrænset bærekapacitet mht. brug, og den vil her blive langt overskredet.

Det undrer desuden Danmarks Naturfredningsforening at udmeldingen om kraftig støj fra motorvejen ikke diskvalificerer området som beboelsesegnet.

Det politiske udvalg for By, Plan og Miljø holder møde den 3.12, hvor de af os valgte politikere uden tvivl desværre vil vedtage første etape af bebyggelsesplanen.

arrow Vil sætte Helsingør-letbane på dagsordenen
07. januar 2019 kl. 04:27 Opdateret: kl. 10:18
arrow Hvem bestemmer udviklingen i Helsingør Kommune ?
21. december 2018 kl. 12:40 Opdateret: kl. 12:40
arrow Massivt byrådsflertal for Kelleris-byggeri
17. december 2018 kl. 20:32 Opdateret: kl. 20:32