1. december 2020
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Disk-golf truer beskyttet naturperle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Disk-golf truer beskyttet naturperle
Debat Halsnæs - 19. november 2020 kl. 06:25
Af Jacob Klok, Frederiksværk, medlem af Danmarks Naturfredningsforening

Efterårssolen glimter gennem de orange kroner på de op til tre hundrede år gamle bøge- og egetræer i den unikke naturskov i Arresødal ved Frederiksværk. Familier på svampejagt. Hundeluftere og motionister tjener ind på hjertekontoen i det kuperede terræn. Børn leger på naturens vilde legeplads. Elskende par søger evig kærlighed langs de fredede stendiger.

Pludselig hvisler der en halv kilo tung plastik disk gennem luften og smadrer ind i et af de gamle træer. Træsplinterne fyger. Der går ikke længe, før det regner med flere af de farlige og forstyrrende fremmedelementer til fare for ikke bare mennesker og træer, men også buske, anemoner, svampe, fugle, hejrekolonien, rugende ravne, flagermus, ræve, hjorte og hvad skoven ellers byder på af naturskatte til byens borgere og besøgende. Hvad dælen er det der foregår?

Bliver vi angrebet fra det ydre rum? Er 80’ernes frisbeebølge vendt voldsomt sindssygt tilbage denne gang bare med bevidstløse kast mod sjældne træer?

Hensynsløs sportsudøvelse

Nej, ingen af delene. Det som sker er, hvad der lige nu tegner til at blive en hensynsløs udøvelse af det nye internationale sportsfænomen, disk golf. Og det der vil blive kastet mod er ikke træerne i det unikke naturbeskyttede habitatsområde, men en række grimme stålkurve sat oven på jernstænger, der efter planen skal jages 60 cm ned på ryddede pladser i den indtil nu urørte skovbund.

Sammen med nye sportsanlæg vil de hæslige kurve indebære en voldsom forringelse af en af vores få ægte fredskove og såkaldte Natura 2000-områder. Et område, der i internationale opgørelser er givet en særlig høj værdi som følge af høj biodiversitet, og hvad natureksperterne betegner som skov-kontinuitet.

Løjerlig og uskøn proces
Støjen fra de ivrige spillere vil sammen med den gentagende raslen fra stålkurvene forstyrre dyrelivet, mens jagten efter de bortfløjne discs vil give en skadelig og gentagende trafik uden for stierne gennem den urørte skov og over de fredede stendiger. Naboer og lokalområdets sparsomme infrastruktur vil blive belastet, især når op til hundrede mennesker som ventet møder op til de største begivenheder.

For Halsnæs skal nemlig på verdenskortet indenfor den fremadstormende golfsport og folk fra nær og fjern skal lokkes til med en stor udvidelse af den nuværende disc-golfbane på Carlsvej. En udvidelse, som Miljøstyrelsen efter en løjerlig og på alle måder uskøn beslutningsproces i kommunalrådet og stik mod principperne i den aktuelle naturbeskyttelse af området for nylig har valgt at dispensere for.

Turbo på udlægning af urørt skov

Gransker man beslutningsprocessen vil man opdage, at vores kommunalråd har truffet sine beslutninger om den nye bane på et uoplyst grundlag. Afdækningen af de massive naturmæssige og dermed samfundsøkonomiske tab som følge af udvidelsen har glimret ved deres fravær.

Hertil skal lægges, at den socialdemokratiske regering og dens rød-grønne parlamentariske grundlag siden byrådet besluttede sig for mere diskgolf i Arresødal har vedtaget at sætte turbo på udlægningen af såkaldt urørt skov. Den beslutning omfatter Arresødal og dermed også hele grundlaget for Kommunalrådets beslutninger bl.a. ved højst sandsynligt at ulovliggøre diskgolfforeningens påtænkte træfældning.

Tilbage står vi så ikke bare med udsigten til skamfering af et af Halsnæs’ mest dyrebare naturområder, men også en for både natur- og golftosser tåbelig konflikt mellem bevarelsen af naturværdierne og drømmen om at få løftet den lokale oplevelsesøkonomi, som faktisk let kunne være undgået. Sagen er nemlig, at Miljøstyrelsens dispensation i sidste ende kun rummer en kedelig afskåret del af golf-entusiasternes spændende visioner for en bane i verdensklasse. Sagen er også, at en sådan bane formentlig langt lettere og bedre vil kunne anlægges i en af de nærliggende grusgrave, mens vi så fortsat beskytter vores mest dyrebare natur i Arresødal. Men en sådan for alle parter god løsning kræver et engageret, snarrådigt og samarbejdende kommunalråd, der på et langt mere oplyst grundlag forstår at handle hurtigt og klogt.

Som udnytter den allersidste chance, som eksisterer lige præcis nu i forbindelse med en høring af forvaltningens uholdbare godkendelse af en ansøgning om landzonedispensation, som Halsnæs Discgolf Forening for nylig sendte som sidste trin før påbegyndelsen af det skæbnesvangre projekt. Klagefristen er 3. december.

Billigste udkant
Løsningen kræver, at vores lokalpolitikere sætter sig om bordet med alle de relevante parter og finder en frugtbar løsning, der kan forhindre hvad der lige nu ligner det værst tænkelige resultat. Et kedeligt kompromis af en lokal discgolfbane, fældede og hærgede træer, hæslige golfnet, tilbagevendende konflikter mellem skovens forskellige brugere og nye opslidende juridiske kampe i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

For slet ikke at tale om det unedbrydelige plasticaffald fra de glemte disks i skovbunden, der sammen med de allerede alt for mange cigaretskodder vil minde de besøgende om, at vi i sammenligning med Kattegatkystens andre naturperler som Heatherhill eller Rusland her befinder os i den billigste udkant af den skønne naturpark Kongernes Nordsjælland.

Det er frivilligt og gratis for den enkelte, når Danmark - formentlig snart - begynder at vaccinere befolkningen mod covid-19. Vil du vælge at blive vaccineret?