25. april 2019
Salget af Pyramiden og det gamle rådhus er en af de sager, Lokalrådet har taget op.
Salget af Pyramiden og det gamle rådhus er en af de sager, Lokalrådet har taget op.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Støt et stærkt lokalråd i Gilleleje

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Støt et stærkt lokalråd i Gilleleje
Debat Gribskov - 12. juli 2018 kl. 14:38
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Debat
f. Gilleleje Lokalråd
Leif Tang Lassen

Ndr. Strandvej 17
Gilleleje

Gilleleje Lokalråd er efter det første års levetid kommet fint fra start og har været medvirkende årsag til, at flere projekter i byen er blevet hørt og "efterkommet" af kommunens administration og politikere.

Efter den seneste generalforsamling i juni måned, vil Lokalrådets bestyrelse, med fornyede kræfter, indgå i flere projekter vedr. løsninger på kommunale spørgsmål i Gilleleje.

I Gilleleje har vi oplevet en del tvivlsomme sagsforløb og politiske beslutninger inden for de seneste 5-6 år. Vi tænker her på huset på Østre Allé, Havnevej 3 bistroen, salget af Pyramiden på Vesterbrogade for en slik, ønsket om ophævelsen af det fredede areal samme sted, manglende parkeringskælder i forbindelse med Kulturhavns projektet, beslutningsprocessen for Kulturhavnens etape 3, ophævelse af strandbeskyttelseslinien på Veststranden, lokalplan 1 for Bavne Ager Eng, tilladelser til at bygge i 2 etager, hvor kommune- og lokalplanen kun tillader halvandet plan. Dispensationer er givet i flæng uden hensyntagen til vedtagne kommune -og lokalplaner. Man har afholdt borgermøder og høringsrunder, dog uden at borgernes ønsker/indvendinger er blevet hørt/efterkommet.

Vi må da gå ud fra, at især lokalplanerne er lavet for at blive overholdt!

Mange beslutninger synes at blive truffet uden, at administrationen/politikerne kender til de faktiske forhold, hvorved de endelige afgørelser, bliver til stor gene for de enkelte borgere, naboer imellem, eller i værste tilfælde til gene for hele byen. Byens borgere bliver usikre, de har ingen klar fornemmelse af, hvorfor noget tillades/ikke tillades, dispensation gives/ikke gives, fredninger fastholdes/tilsidesættes, lokalplaner udfærdiges uden at være i overensstemmelse med egne strategier. Borgernes rettigheder tilsidesættes! - Hvorfor?

Vi tror på, at mange af de nævnte sagsforløb kunne været undgået med et velfungerende lokalråd, idet Lokalrådets rådgivning både er borgernær og betydelig mere præcis end den kommunalbestyrelsen, de faglige udvalg, administrationen eller udefra kommende dyre konsulenter kan fremskaffe. Et aktivt lokalråd kan altså være med til at reducere kommunens store arbejdsbyrder og omkostninger. Hvem kan være utilfreds med det. Ingen tror vi. Og slet ingen, når lokalrådets bestyrelse og dets medlemmer arbejder ulønnet og ikke repræsenterer politiske partier. Som i de oprindelige demokratier er indsatsen i lokalrådet en æressag, der værdsættes og udføres som sådan.

Ved kommunalvalget i 2017 fremhævede flere partier vigtigheden af at lade borgerne komme til orde på egne betingelser. Det er ikke sket endnu, derfor tilbyder Gilleleje Lokalråd at være borgernes talerør. Når vi er mange, der står sammen, er såvel politikere som administration nødt til at lytte og kun ved at komme i dialog med hinanden, politikerne og administrationen kan vi ændre på de indgroede vaner.

Gilleleje Lokalråd har i dets relativt korte levetid været meget aktivt, dog oftest i forbindelse med konkrete enkeltsager. Lokalrådet ønsker at gå ind i mere principielle sager. Der er nu nedsat 3 arbejdsgrupper som 1) gransker forholdene ved Gilbjergstien, Fyrstien og de offentlige nedgange til strandene derfra - 2) Borgernes ønsker til Gilleleje Museums fremtidsplaner og museumsgrundens anvendelse og - 3) Udviklingen af "den grønne velkomstport til den centrale by". Hvad skal der ske med de store arealer ved stationen og med de kommunale arealer nær rundkørslen mellem Kystvejen og Bøgebakken?.

Flere andre sager trænger sig dog på, så som strandenes vedligeholdelse, et attraktivt vandrerhjem, forbedrede parkeringsforhold, gasværksgrunden, den fremtidige anvendelse af skolearealerne på Rostgaardsvej, ny rundkørsel mellem Gasværksvej og Hovedgaden mm.

For at kunne deltage ansvarligt i disse meget ambitiøse planer, er det nødvendigt med et stærkt lokalråd, som bedst tydeliggøres ved en stor medlemsskare. Så hvis du har fast bopæl eller er sommerhusejer i Gilleleje og ønsker at vide mere om lokalrådets arbejde og visioner, så kontakt gillelejelokalraad@gmail.com