16. december 2017
Kommunen føler intet ansvar over for naboerne til dette byggeri, mener indsenderen. Foto:
Kommunen føler intet ansvar over for naboerne til dette byggeri, mener indsenderen. Foto:
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Ønsker borgmesteren reelt at lukke byggesag?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ønsker borgmesteren reelt at lukke byggesag?
Opdateret 15. maj 2017 kl. 11:31
Debat Gribskov - 15. maj 2017 kl. 11:26
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Debat
Af Annie Thomsen
Gilleleje Strandvej 13

3230 Gilleleje
Hvordan går det med retssikkerheden over for borgerne i Gribskov Kommune?

Er det, som Borgmester Kim Valentin har udtalt "at der skal være retssikkerhed for alle,« og det er ham der har ansvaret for de tilladelser der gives?

Eller giver de folkevalgte politikere magten til de ansatte embedsmænd/jurister, og er det dem, der med iskoldt magtbegær, uden nogen form for empati over for de berørte parter styrer de uheldige byggesager i kommunen?

Vedrørende Østre Alle 51 - 55 i Gilleleje, nok den længste (tilbage til 2009), den mest groteske og dyreste byggesag, både økonomisk og menneskeligt, og som endnu ikke har fundet sin afslutning. Det ville være sket, hvis de folkevalgte politikere havde taget ansvar for retssikkerheden over for de lovlydige naboer og ikke havde lagt sig fladt ned og tilladt alle bygherrens ulovligheder. Kommunen kunne kræve de ulovlige forhold lovliggjort, uden omkostning for dem, men de gjorde ikke brug af denne mulighed, de ofrede naboerne.

16.1.2016 meddeler tidligere udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen i en artikel i Frederiksborg Amts Avis, at der er indgået forlig i langvarig byggestrid, og at kommunen nu har erkendt, der var fejl i byggetilladelsen. Forliget gælder dog kun bygherre (det skulle være holdt fortroligt mellem bygherre, hans og kommunens advokat, samt embedsmænd/jurister), der får udbetalt en erstatning/godtgørelse på 400.000 kr. Naboerne er end ikke orienteret om dette, eller har i denne forbindelse, jfr. planloven, fået vurderet værditabet på deres ejendomme af kommunen som følge af den ulovlige byggetilladelse.

Naboerne til byggeriet har kæmpet en ulige kamp gennem tre år for at få byggetilladelsen erklæret ulovlig og få byggeriet revet ned til det, der i den første byggetilladelse var lovlig. Statsforvaltningen går i 2011 ind og erklærer byggetilladelse for ulovlig, også fordi der ikke har været nabohøring, og fordi det ikke kan udelukkes, hvis naboer og politikere, var blevet hørt og blevet bekendt med konsekvenserne af byggeriet, ville sagen være faldet anderledes ud.

29.10.2012 udstedes en ny byggetilladelse ved hjælp af blokpolitik, tidligere udvalgsformand og borgmester Jan Ferdinandsen med sit faste flertal, der også omfattede flere fagfolk, som landmåler med flere, med viden om byggebranchen. Venstre og Dansk Folkeparti stemte for nedrivning til det tilladte. Viceborgmester Jannick Petersen udtrykker, at Jan Ferdinandsen og et snævert flertal har det fulde ansvar for denne afgørelse, der giver naboerne helt urimelige gener. Samtidig lovliggøres alt det ulovlige, der ikke ville være lovligt på opførelsestidspunktet, selv om bygherre havde søgt om tilladelse. Jan Ferdinandsen påpeger, at bygherren kunne vinde, hvis han ville stævne kommunen. Det blev dog aldrig prøvet, selv om Venstre og Dansk Folkeparti var klar til at betale, hvis det skulle ske. Det snævre flertal valgte at ofre naboerne.

Denne byggetilladelse, bliver omgående påklaget til Statsforvaltningen.

9.12.2013 erklærer Statsforvaltningen byggetilladelsen for lovlig, Angiveligt har de ikke haft mulighed for en objektiv vurdering, herunder de skøn, de ikke kan gå ind i, også helhedsvurderingen, der bygger på forkert grundlag, samt bygherres og advokatens fremsatte erstatningskrav på 4-5 millioner kroner.

Uanset dette voldsomme forløb, står Morten Ulrik Jørgensen, (han var også medansvarlig for byggetilladelsen) frem og siger »Undskyld, der var fejl i byggetilladelsen,« og herved tilsidesættes afgørelsen, som den tidligere borgmester Jan Ferdinandsen havde opnået sammen med sit faste flertal samt Statsforvaltningens afgørelse. Naboerne ignoreres fuldstændig.

I 2016 begæres aktindsigt. Heraf fremgår, at det er de selv samme embedsmænd/jurister, som har tilsidesat byggesagsbehandlerens betingelser for byggetilladelsen, der "sagsbehandler" sammen med bygherres advokat frem til 2016, hvor erstatningen, som stort set omfatter de forhold, der skulle være i orden inden byggetilladelsen blev udstedt, udbetales.

I foråret 2016 sendes adskillige "åbne breve" til borgmester Kim Valentin, som er offentligjort i Frederiksborg Amts, om denne groteske sag. Han har to svar: At der skal være retssikkerhed for alle, og a han har ansvaret for de tilladelser, der gives, samt at kommunen hele tiden har været dens ansvar bevidst, og 12.maj 2016 tilføjes, at han ikke har mere at tilføje, og det selv om han ikke svare på de stillede spørgsmål.

12.7.2016 indsendes en officiel klage med hjælp fra Borgerservice, hvor jeg oplyser at klagen skal sendes videre til Trafik- og Byggestyrelsen og kommunen skal sende en blanket som de har til formålet, sammen med borgmesterens underskrift på, om han agter at foretage sig mere.

Efter adskillige rykkere for at kunne overholde tidsfrister, vælger Kim Valentin så den 7. oktober 2016 at lade sin sekretær svare for sig, at han ikke har mere at tilføje i forhold til sit svar af 12. maj 2016, altså det svar, han har givet i anden anledning og ikke på klagen.

Efter offentliggørelse af en ny uheldig byggesag, denne gang Kirkebakken 5, Annisse, udtrykker Kim Valentin, at vi ikke skal have en ny Østre Allé-sag (bygherre har ansat advokat Philipp Quedens, som også var advokat for bygherre Østre Allé og kommunen). 5.1.2017 skriver jeg til Kim Valentin, og anmoder om at få en kommentar til, om han ønsker en værdig afslutning vedrørende Østre Allé med de krav, der er fra naboer.

Denne gang kommer der svar fra Kim Valentin. Han ser også frem til en afslutning af denne sag, og han anfører, at han har klargjort overfor partnerne, at de skal fremsætte krav mod kommunen.

Desværre er det så grotesk, at han i juni 2016 inviterer det ene hold naboer for at fortælle om erstatningen til bygherre et halvt år efter, at den er givet, og fuldstændigt ignorerer naboerne i nummer 55, som han i 2014 har klargjort overfor, der ikke var lovhjemlet til erstatning til hverken bygherre eller naboer.

Svaret fra Kim Valentin gør, at vi kan få etableret kontakt til retshjælp og advokat Nemeth, som foreslår Kim Valentin et møde for ligesom at afgrænse sagen inden et egentlig sagsanlæg, som Kim Valentin efterlyser. Tina Sommer bliver bedt om at svare. Hun mener ikke, at der er brug for et møde, da Statsforvaltningen har godkendt byggetilladelsen den 9.12.2013, og at der kun er brug for at få fremsat et krav.

Nu har bygherres advokat, som er betalt af os skatteydere, medvirket siden 29.10.2012 med mange møder og korrespondance med kommunes embedsmænd/jurister. Nu er det andre, der skal betale for advokat bistand, i forbindelse med kommunens fejl, og så er det vel rimeligt, med et møde for at formindske omkostningerne. Skyldsspøgs målet er jo på plads. Det drejer sig om, der for første gang er nogen, der kan og vil hjælpe de fuldstændige sagesløse naboer. Der har aldrig, som i Annisse sagen være uvildig vurdering eller anden hjælp fra kommunen, så spørgsmålet er: Har Kim Valentin et realt ønske om afslutning af denne sag?