25. september 2020
Gilbjergskolens skolebestyrelse er bekymret for skolernes økonomi. Foto: Karl Erik Frederiksen.
Gilbjergskolens skolebestyrelse er bekymret for skolernes økonomi. Foto: Karl Erik Frederiksen.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Kaotisk økonomi bekymrer skolebestyrelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kaotisk økonomi bekymrer skolebestyrelse
Debat Gribskov - 28. november 2019 kl. 09:35
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Af Skolebestyrelsen, Gilbjergskolen

Styringen af økonomien på skoleområdet er kaotisk, flere og flere børn ekskluderes fra folkeskolerne i Gribskov, udgifterne eksploderer og børnene i almenområdet betaler prisen med mere eller mindre skjulte besparelser.

Skolebestyrelsen på Gilbjergskolen i Gribskov kommune vurderer, at det samlede skolevæsen i vores kommune står overfor en helt uholdbar økonomisk situation.

Vi er så bekymrede for situationen, at vi opfordrer til:

1 - at skolebestyrelserne kollektivt nægter at godkende budgettet for skoleåret 2019-2020

2 - at der foretages ekstern revision af hele skoleområdet inklusive visitationsudvalg og procedurer

For bedre at kunne forstå den nuværende situation vil vi forsøge at skitsere forløbet, som vi ser det.

I løbet af 2017 og 2018 indstiller administrationen til, at der indføres en ny model for tildeling af specialundervisningsmidler til skolerne i Gribskov kommune.

Argumentationen er, at det vil resultere i en mere retfærdig fordeling samt fastholde incitamentet til inklusion. I korte træk er de gode intentioner med modellen ikke gået i opfyldelse, og der er tværtimod opstået en samlet overskridelse på SP-rammen på 13-15 millioner for skoleåret 2018-2019. Den samlede eksklusionsprocent er steget markant i samme skoleår med 23% flere børn i specialtilbud.

Som vi ser det, er en af de store udfordringer med modellen og dens underskudsdeling, at den mangler et tydeligt incitament til at inkludere elever. Sagt med andre ord så risikerer man, at det simpelthen er billigere at ekskludere elever end at inkludere dem. Vi tror ikke, at nogen skoler bevidst har udnyttet denne sårbarhed ved modellen, men måske har det på den anden side heller ikke været med til at fremme inklusionen.

Den største bekymring er imidlertid at med den model man har valgt (og fortsætter med at bruge i skoleåret 19/20) vil skolerne komme til at stå med en ekstraregning de næste mange år. Specialtilbud er ikke en vare man køber ind for et enkelt skoleår, og som vi bare kan lade være med at købe året efter. Det er derfor også helt urealistisk at skolerne af sig selv kan nedbringe underskuddet på SP-rammen fra det ene år til det andet. Det kommer til at påvirke vores kommunale skoler meget voldsomt, og det går ud over vores og jeres børn i alle kommunale skoler i Gribskov.

Vi finder det problematisk, at man fra forvaltningens side ikke har fulgt op på den stigende eksklusion og dermed det kæmpe underskud, der er skabt i rammen. Hvorfor er der ikke fulgt op på denne stigning og hvorfor har man fra forvaltningens side ikke valgt at følge de skoler, der ekskluderer mange elever, tæt? Og hvorfor er det ikke forelagt politikerne på en sagsfremstilling eller i en budgetforhandling, så de kunne prioritere det?

Der bør som minimum indføres en model, som belønner inklusion, hvis vi skal gøre os håb om at ændre udviklingen.

Vi kan som skolebestyrelser se i styrearket for 19/20, som vi netop har fået fra forvaltningen, at man allerede nu har budgetteret med et underskud på ca. 10 millioner på SP-rammen. Dette er vel og mærket før visitation til yderligere specialtilbud for alvor er gået i gang. Afhængig af skolernes størrelser vil de med den nuværende model blive bedt om at spare minimum et sted mellem 400.000 og 2.8 millioner kroner på almenområdet for at kunne dække dette underskud oven i det underskud, der skal dækkes fra skoleåret før. Og det kommer til at fortsætte år efter år.

Vi famler i blinde, styreark ændres konstant (vores skole har haft 28 styreark siden august 2019) og vi ved ikke, hvordan vi som skolebestyrelser kan føre ordentligt tilsyn med skolernes økonomi, og om vi overhovedet kan opfylde de lovmæssige krav med de massive besparelser vi ser i styrearkene. Vi kan i hvert fald ikke gøre det uden at det går massivt ud over eleverne.

Skolelederne har for længst råbt vagt i gevær, men har alligevel ikke kunnet få den rette information at styre økonomien ud fra. Skolebestyrelserne har derfor ikke haft det rette grundlag at føre tilsyn med skolens økonomi på. Dette medgives og beklages af kommunens skolechef i et brev fra september 2019.

Da vores skoleadministration blev opmærksom på, at der vil komme et øget pres på SP-rammen (november 2018) opfordrede man skolerne til at spare på almenrammen for at kunne modstå et endnu ukendt underskud. Således lavede man reelt en skjult besparelse på almenområdet i administrativt regi. Desuden overfører man 7,9 millioner (til brug for blandt andet støttetimer til inklusion) fra almenrammen til SP-rammen i tildelingen for skoleåret 2019-2020. Dette er stik imod den tildelingsmodel der ligger, hvor der står "at der i modellen for specialundervisning vil være inklusionsmidler på den enkelte skole". De er forsvundet med et snuptag over natten.

Lige nu ligner det en besparelse på ca. 2500 kr. pr. elev i normalområdet. Og det er altså ikke bare for indeværende skoleår, for, som nævnt tidligere, vil vi fortsat skulle dække et endnu ukendt underskud fra SP-området i de kommende år. Den slags besparelser betyder færre hænder, mindre tid til inklusion og dermed større risiko for øget eksklusion og øget pres på SP-rammen.

Der er ingen tvivl om at det er et kæmpe problem, at der ekskluderes for mange børn i Gribskov kommune, og at der skal gøres noget ved dette. Vi frygter, at man i de kommende år vil se flere ekskluderede elever og ikke færre fordi almenområdet bliver presset så hårdt.

Vi har brug for politisk stillingtagen og handling. Hvis der skal spares på almenområdet bør det være en politisk beslutning og ikke en teknisk manøvre. Politikerne siger, de vil følge skolernes økonomi tæt, se på det fremadrettet og lave en ny model. Det er fint nok, men vi har akut brug for førstehjælp, så vi ikke ødelægger vores skoler.

Har debatten om sexisme taget overhånd?