14. juni 2021
Matilde Powers, udvalgsformand (S), svarer på seniorrådets åbne brev fra Furesø Avis i sidste uge. Arkivfoto
Matilde Powers, udvalgsformand (S), svarer på seniorrådets åbne brev fra Furesø Avis i sidste uge. Arkivfoto
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Tryg og omsorgsfuld ældrepleje i Furesø

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Tryg og omsorgsfuld ældrepleje i Furesø
Debat Furesø - 14. maj 2021 kl. 14:15
Af Matilde Powers, formand for udvalget for sundhed og et godt seniorliv (S)

Seniorrådet sendte i sidste uge et åbent brev til Furesø Byråd (bragt i Furesø Avis den 28. april, red). Budskabet - og seniorrådets udtrykte bekymring går på, at Furesø ligger meget lavt i forhold til udgifter til indsatser for ældre, sammenlignet med landets øvrige kommuner.

arrow Læs også: DEBAT: Mine personlige erfaringer med ældreplejen i Furesø

I den forbindelse er seniorrådet dykket ned i en række nøgletal for kommunernes udgifter til ældre. I seniorrådets optik er Furesøs lavere udgifter til ældre, sammenlignet med andre kommuner i landet, udtryk for, at vi i Furesø ikke prioriterer vores svageste ældre. De tal, som Seniorrådet refererer til er regnskabstal for 2019.

Både i budget 2020 og 2021 har vi i Furesø investeret betydelige midler i tryg og omsorgsfuld ældrepleje. Dette gælder ikke mindst i forhold til vores borgere med demens og udsatte ældre. Konkret er der i Budget 2021 afsat yderligere 3 mio. kr. årligt til ældre borgere med særligt behov. Samlet er der frem mod 2024 afsat yderligere 54 mio. netto til ældreområdet sammenlignet med 2019.

Seniorrådets læsning af de kommunale nøgletal kalder på en kommentar. For eksempel ligger Furesø Kommunes udgifter til genoptræning i den øverste tredjedel i landet, og ikke i den nederste, som anført i brevet. Det hænger rigtig godt sammen med, at vi i Byrådet har prioriteret arbejdet med rehabilitering og at flest muligt ældre er så selvhjulpne som muligt.

Et eksempel herpå er Furesøs Team-Hjemmetræning, hvor dygtige medarbejdere sikrer, at svage borgere, der udskrives efter hospitalsbehandling kan få en hurtig indsats i eget hjem. I KL's nøgletal for 2021 fremgår det fx helt konkret, at vi i Furesø bruger 549 kr. pr. indbygger til genoptræning og vedligeholdende genoptræning. Til sammenligning bruger man i Allerød 361 kr. og i Egedal blot 283 kr. pr. indbygger.

Når det er sagt, vil jeg som formand for Udvalget for sundhed og et godt seniorliv tillade mig at udfordre, at nøgletal skal være udgangspunktet for dialogen om et godt seniorliv. Ikke alt kan gøres op i penge - heldigvis for det. Jeg har aldrig været tilhænger af begrebet ældrebyrden.

Jeg mener ikke, at nøgletal på udgifter kan sættes lig med god eller dårlig kvalitet. Det kan også være udtryk for en effektiv og helhedsorienteret indsats, som både bidrager til større selvhjulpenhed, øget livskvalitet og til at reducere udgifterne på sigt.

Vi har i Furesø nogle rigtig gode tilbud til vores ældre. Vi har i udvalget i 2020 vedtaget handleplaner for både vores hjemmepleje og vores plejehjem med ekstra fokus på, hvordan vi også fremadrettet sikrer en værdig og omsorgsfuld ældrepleje i Furesø. Herudover kan jeg nævne, at Skovgården og Gedevasevang, danner ramme om en lang række aktiviteter, der takket være dygtige medarbejdere, foreninger og engagerede frivillige, bidrager til et godt og aktivt seniorliv.

Vi bruger i Furesø 6,6 mio. kr. årligt på vores to aktivitetscentre Gedevasevang og Skovgården. Dertil kommer Lillevangs visiterede dagtilbud, hvor vi bruger 4,3 mio. kr. årligt. Det er ikke udgifter, som optræder i de nøgletal, Seniorrådet henviser til.

Ser man på borgernes sundhedstilstand på tværs af kommuner ligger Furesø i den absolutte top. Ældre medborgere i Furesø har generelt et bedre helbred og lever længere. Faktisk er borgerne i Furesø Kommune med en middelleveralder på 82,8 år i top 5, når det gælder levealder. Vi har i byrådet en ambition om, at flere furesøborgere frem mod 2030 får endnu flere gode leveår i takt med at færre borgere får livsstilssygdomme, som skyldes et sundhedstruende alkoholforbrug, rygning, fysisk inaktivitet og svær overvægt.

Set i det lys, er det derfor er helt naturligt, at en stadig mindre del af vores borgere over 80 år modtager behovsbestemt hjemmehjælp end nedslidte ældre i andre kommuner. Det er en udvikling, jeg mener vil skal være stolte af og holde fast i. Ikke mindst fordi vi i Furesø Kommune kan se frem til, at der frem mod 2030 bliver omkring 1400 flere borgere på 80+ år.

Det er ikke en demografisk udvikling, vi som byråd blot ser passivt til sker. I forbindelse med budgetlægningen tager vi således højde for det stigende antal ældre borgere, og vi regulerer budgetterne til hjemmepleje i forhold til vores demografiudvikling. Byrådet har desuden besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til en ny samlet demografimodel for hjemmepleje og plejehjem til politisk drøftelse.

Afslutningsvist vil jeg gerne understrege byrådets ambition for ældreområdet. Furesø Byråd vedtog i 2020 otte mål for 2030. Her hedder det blandt andet, at Furesø går foran for at sikre det gode børneliv og en tryg alderdom. Et af de konkrete succeskriterier er her, at vi i Furesø frem mod 2030 og i takt med det stigende antal ældre borgere, har udbygget antallet af senioregnede boliger, seniorbofællesskaber, tryghedsboliger og plejeboliger med 1000 boliger.

Målet er også, at endnu flere ældre frem mod 2030 bliver selvhjulpne i længere tid. Ikke mindst fordi vi i Furesø har fokus på forebyggelse og stærke fællesskaber, hvor familie, venner, naboer og foreninger er en del af de ældres netværk.

I byrådet arbejder vi på tværs af udvalgene for at skabe gode rammer for at flere foreninger og frivillige kan spille en nøglerolle i samarbejdet omkring opgaver inden for sundhedsfremme, forebyggelse af ensomhed samt inklusion af udsatte og ældre borgere. Vi kommer ikke i mål, hvis det alene handler om at bruge flere penge.

Vi vil i byrådet følge tæt op på kvaliteten i vores ældrepleje og vi løbende følge op på tilfredsheden med vores hjemmepleje og plejehjem. Det vil vi gøre i fortsat tæt dialog med borgere og pårørende og Seniorrådet.

På baggrund af Seniorrådets brev vil vi i udvalget for sundhed og et godt seniorliv invitere til et dialogmøde om en tryg alderdom et godt seniorliv, hvor vi også sammen kan gennemgå de nøgletal, som er nævnt i brevet fra Seniorrådet.

arrow DEBAT: Afvist hjælp til rengøring
16. maj 2021 kl. 16:08 Opdateret: kl. 13:22
arrow DEBAT: Manglende hjælp til de ældre
15. maj 2021 kl. 04:49 Opdateret: kl. 13:19
arrow DEBAT: Furesø er tæt på bunden
14. maj 2021 kl. 14:03 Opdateret: kl. 13:54
Hvor langt tror du Danmark når ved EM