15. januar 2021
Parkeringsplads på det fredede område ved Lillevangsvej vil nødvendiggøre en ny fredningssag, mener Poul Lüneborg.
Parkeringsplads på det fredede område ved Lillevangsvej vil nødvendiggøre en ny fredningssag, mener Poul Lüneborg.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Lokalplanarbejdet for Farum Vest må gå om

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Lokalplanarbejdet for Farum Vest må gå om
Debat Furesø - 18. maj 2020 kl. 11:54

Af Poul Lüneborg, formand for Furesø By & Land, Kålundsvej 6A, Farum

Kommunens forslag til lokalplanforslag 149 for Farum Vest har givet Furesø By og Land anledning til at fremsende et omfattende høringssvar.

Udvalgsformand Egil Hulgaard og direktør Claus Torp understreger begge overfor offentligheden, at det er vigtigt at den eksisterende fredning for Farum Vest respekteres. I deres tilkendegivelser fokuserer de imidlertid kun på de bestemmelser i fredningskendelsen, som tager sigte på at sikre udsigten over det fredede område. Det er selvfølgelig et afgørende vigtigt element i fredningen, men fredningen har et mere omfattende formål. Derfor har jeg følt anledning til nedenfor at fremhæve de væsentligste pointer i Furesø By og Lands høringssvar.

Foreningen har ligesom mange andre længe været bekymret for udviklingen i området, herunder især de endog meget store parkeringsproblemer i forbindelse med større idrætsarrangementer.

I indledningen til lokalplanforslaget oplyses, at formålet er at: "sikre områdets fortsatte udvikling som et attraktivt område for boliger, idræts- og fritidsaktiviteter." Dette skal bl.a. ske ved at muliggøre yderligere idrætsaktiviteter i området.

I erkendelse af, at området er meget intensivt udnyttet og plaget af generende parkering, findes det modstridende, at man fremfører, at planforslaget skal give mulighed for en mere intensiv udnyttelse af idrætsarealerne til glæde for flere idrætsudøvere. Mere aktivitet giver mere trafik og mere parkering, og dermed større gener for de omkringboende borgere.

Selvom forslaget til lokalplan retter lidt op på manglen på parkeringspladser, indhentes mange års forsømmelser ikke.

Når der i forslaget således udlægges nye mindre parkeringsområder, er det langt fra tilstrækkeligt for at dække behovet ved superligakampe.

Furesø By og Land kan ikke se, hvordan dette harmonere med redegørelsens udsagn "attraktivt for boliger".

Kommunens sideløbende arbejde med at skaffe grundlag for at kunne etablere parkering til idrætsområdet i det fredede landzoneområde vest for området, må Furesø By og Land tage stærkt afstand fra. Det har næppe været fredningens fædres tanke, at den mulighed for etablering af parkering indenfor fredningen, skulle være til fordel for parkering, der er uvedkommende for området. Der er derimod tænkt på parkering for de, der vil besøge det fredede område.

I § 1 i fredningen hedder det således, Fredningen har til formål at bevare de væsentlige landskabelige værdier, der er knyttet til området, at sikre det frie udsyn over den åbne moræneflade og tunneldalen samt at sikre offentlige stier. Fredningen har endvidere til formål at bevare området i sin nuværende tilstand. Der må derfor ikke ændres på arealernes anvendelse med mindre, det er tilladt i medfør af fredningens bestemmelser.

Fredningen er således på ingen måde alene en udsigtsfredning, men også en tilstandsfredning idet ingen af bestemmelserne i fredningen giver mulighed for "fremmed" parkering eller anlæggelse af boldbaner.

Den af kommunen ønskede anvendelse kan derfor kun imødekommes, såfremt der rejses en ny fredningssag, der sikre disse formål. Dispensation ses ikke at være muligt, da det vil være en endog meget vidtgående ændring i forhold til fredningens formålsbestemmelser mv., og direkte i strid hermed.

Furesø By og Land finder derfor, at hele lokalplanarbejdet må gå om, således at der etableres et plangrundlag, der svarer til det, der er muligt på det omfattede areal. I stedet for at udbygge området med nye aktiviteter, bør der tænkes på, at flytte enkelte af de tilstedeværende idrætsaktiviteter eller andet til andre områder i kommunen, og derved frigøre arealer til den nødvendige parkering.

Umiddelbart ville det have været en fordel, såfremt en afklaring af forholdet omkring fredningen Farum Vest var på plads, inden Forslag til Lokalplan 149 var blevet udarbejdet og sendt i høring. Herved havde der været en reel mulighed for såvel kommunen som beslutningstager og for offentligheden som høringsberettiget, at tage stilling til lokalplanforslagets tiltag på parkeringsområdet.

I denne uge begynder VM i håndbold. Tror du det danske herrelandshold kan vinde VM?