24. januar 2021
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Djævlen ligger i kunstgræsbanens detaljer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Djævlen ligger i kunstgræsbanens detaljer
Debat Furesø - 04. marts 2020 kl. 11:48

Af Esben Simonsen, Skovbovænget 46, Hareskovby

I et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis 27.2 konkluderer Lene Munch-Petersen, at den påtænkte kunstgræsbane i Månedalen ikke vil påvirke grundvandet. De materialer, som tænkes anvendt, hævdes (ifølge producenterne) at rumme færre miljøskadelige stoffer end de tidligere anvendte og vil desuden, antages det, blive fanget i jordlagene, før vandet når grundvandsmagasinerne. Men det er her, en væsentlig del af problemet findes. Erfaringer fra andre kunstgræsbaner kan ikke overføres til Månedalen, idet jordlagenes opbygning i dette område er præget af uregelmæssigheder (området beskrives som geologisk heterogent), hvilket gør usikkerhederne i nedsivningsforløbet mere tvivlsomme end en frikendelse for påvirkning af grundvandet berettiger til.

Et andet forhold, som Lene Munch-Pedersen ikke kommer ind på, er den udsivning til to paragraf 3 fredede søer, som er en følge af, at baneniveauet hæves med en halv meter. For at forebygge belastende udsivning pålægger spildevandbekendtgørelsen kommunen en særlig begrundet redegørelse, hvis afstanden til en sø er under 25 m. Kommunens udkast til nedsivningstilladelse går ud fra en afstand på 10 m. Men den mindste afstand til hver af søerne ca. 3 m.

Jeg gentager: Hverken 25 m eller 10 m, men 3 m!

Og da søernes niveau ligger betragteligt under fodboldbanens, må der med sikkerhed forekomme en betydelig udsivning til søerne gennem jorden. Det eneste, man kan være i tvivl om, er, hvor meget miljøskadeligt materiale, der følger med det udsivende vand.

Endnu en tilsyneladende ubetydelig detalje er placeringen af en sluse, som skal opfange det gummigranulat, som har sat sig i brugernes sko og tøj. Det er på den ene side udmærket at ville reducere spredningen, men at foreslå en sluse bygget ud i det nordøstlige hjørne af Pavillonsøens opland, der nu er bevokset med siv, græs og krat, forekommer ganske hensynsløst. Er der et hensyn, må det være til fodboldbanen og ikke til Pavillonsøen.

Udgangspunktet synes at være, at en bane af en bestemt størrelse skal etableres, og hvis der ikke er plads, må man via dispensationer skaffe sig det fornødne råderum.

Det ses også ved, at den terrænregulerede kunstgræsbane kommer til at presse sig på nabogrundene ved banens sydside. Banen foreslås etableret så tæt på disse, at afretningen med jord fra banen mod haverne vil få en urimelig stejlhed. Konsekvens: Øget vandtilstrømning med tiltagende forsumpning.

Tilbage til granulatslusen: Når man efter at have været på banen skal børste sko og tøj af for gummigranulat, vil en stor del af dette nok opsamles i slusen, men en del vil, ved bare en smule blæst, havne i bevoksningen op til Pavillonsøen. Da det ikke kan fjernes der, vil der i tidens løb blive opbygget et stadig større udslip af gummigranulat.

Tilbage er kun at opfordre byrådet til at genoverveje dets holdning til etablering af banen i lyset af de indkomne høringssvar. Ud over enkelte alvorlige fejl, bl.a den ovenfor omtalte fejlangivelse af afstanden til søerne, rummer høringsmaterialet ingen stillingtagen til de afgørende »detaljer«, som er en følge af at ville presse kunstgræsbanen ind i det sårbare område, som Månedalen med dets søer udgør.

Er det en god idé at indføre bøde eller straf, hvis man ikke vil gå i isolation efter en udlandsrejse?