4. april 2020
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Claus Torp vildleder om Farumgård sagen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Claus Torp vildleder om Farumgård sagen
Debat Furesø Avis - 25. februar 2020 kl. 13:14
Af Kresten Bergsøe, Farumgård
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Claus Torps virke som Centerchef i Furesø Kommune er omfattet af sandhedspligt. Derfor er det beskæmmende, at han i sit indlæg i Furesø Avis om Farumgård sagen kan komme med så mange fejlagtige udtalelser på så kort plads. Indlægget bekræfter direkte, at forvaltningen ikke respekterer domstolenes afgørelse.

Torp skriver:
“Men det har hele tiden været og er fortsat Furesøs Kommunes, anklagemyndighedens og Miljøstyrelsens opfattelse, at retten til at tilbagekalde offentlighedens adgang bortfaldt med den meget betydelige erstatning, der blev givet til Ursula Stiftelsen i 1969, som Kresten Bergsøes bedstemor købte ejendommen af.”

Her fastholder Torp præcist det synspunkt som kommunen og Miljøministeriet fået underkendt i retten. Her et klip fra byretsdommen.

“På denne baggrund finder retten, at de oprindelige betingelser knyttet til færdselsretten som angivet i Fredningsnævnets kendelse af 23. juni 1947 fortsat er gældende, herunder forbeholdet om tilbagekaldelse af færdselstilladelsen, såfremt færdselstilladelsen mod forventning måtte medføre væsentlig ulempe for ejeren, hvilken betingelse således ikke kan anses for bortfaldet.”

Det er ikke være svært at konkludere, at Torp, forvaltningen og Miljøministeriet tager fejl - og i øvrigt hele tiden har gjort det. Torp gentager den påstand forvaltningen og Miljøministeriet har tabt i retten. Det er despekt for domstolene.

Torp fortsætter:
“Landsretten udsatte sin afgørelse med henvisning til, at sagen ikke var tilstrækkeligt
oplyst til at fælde dom i en straffesag”

Intet af Torps udtalelse er korrekt. Sagen blev frafaldet - ikke udsat. Torp bad selv anklagemyndigheden frafalde sagen - så der burde ikke være svært for Torp at huske. Sagen er opgivet, byrettens dom har retsvirkning, kan ikke igen føres ved domstolene og kan ikke ankes.

Landsretten skriver følgende i retsbogen:
“Landsretten tilkendegav på den baggrund sin opfattelse af sagen og fremhævede bl.a., at sagen hviler på et uafklaret og kompliceret civilretligt grundlag, som anklagemyndigheden med anken anmoder om landsrettens præjudicielle stillingtagen til, og hvor der ikke er lejlighed til at foranstalte den bevisførelse og prøvelse, som der normalt kræves til at afgøre en civil sag. Det var endvidere landsrettens opfattelse, at der manglede en del oplysninger i sagen, hvorfor sagen efter en samlet vurdering ikke umiddelbart med nytte er egnet til at blive fremmet og afgjort i det strafferetlige system.”

At sagen hviler på et uafklaret og kompliceret civilretligt grundlag (fredningskendelsen) betyder ikke, at sagen ikke var belyst. For det var den og byretten har jo afsagt dom. Landsretten fandt bare ikke noget grundlag for at ændre denne dom - hvilket også fremgik klart af retsformandens belæring.

Furesø Kommune og Miljøministeriet har efterfølgende på skatteydernes regning hyret Kammeradvokaten med henblik på at omgå byrettens kendelse. Kammeradvokaten kortlagde samtlige muligheder og pegede på en helt ny fredningssag.

Furesø Kommune og Miljøministeriet har derpå rejst en ny fredningssag, som med tilbagevirkende kraft, forsøger at ændre fredningens formål, betingelser og ejers rettigheder. Et fredningsforslag som direkte omgår domstolenes afgørelse ved at gennemtvinge den samme offentlige adgang gennem vores private bolig, som kommunen aldrig har kunnet regulere, fjerne vores eneste værn mod misbrug og kommunens pligt til at skride ind. Forslaget er et studie i magtmisbrug.

Furesø Kommune sætter sig hermed utvetydigt over domstolene og finder det passende, at et fredningsnævn - hvor alle medlemmer er udpeget af kommunen og Miljøministeriet, skal afgøre sagen på ny - en sag de lige har tabt ved domstolene. Man forsøger på ublu vis, at eksproprierer vores ejendom ad bagdøren.

Det er rendyrket magtmisbrug og hvis denne fremgangsmåde er standard for kommunens forvaltning - så er det åbenbart, at Furesø Kommune ikke længere er en del af retssamfundet.