12. august 2020
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Svar på debatoplæg om klima og miljø i Faxe Kommune

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Svar på debatoplæg om klima og miljø i Faxe Kommune
Debat Faxe - 24. marts 2020 kl. 18:19
Af Stig Herold Nielsen Formand SF-Faxe Brinken 2, Karise
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

SF-Faxe mener, at udviklingen skal vendes mod større biodiversitet, mere vild natur, mindre CO2 udslip og et bedre miljø, med håndtering af affald og giftstoffer.

Et fremtidigt byråd skal have et stående klima, miljø og naturudvalg.

På den måde er der mulighed for at inspirere og facilitere borgere og virksomheder til en større deltagelse og mere ejerskab. Og klimaprisen og kommunens klimalogo skal genindføres.

Faxe kommune skal fortsætte med klimakommuneaftalen - også efter 2025. Som klimaplus kommune skal vi forpligtige os til at inddrage vores virksomheder og borgere i arbejdet.

Det er vigtigt, at klimahandlingsplanen justeres og opdateres, når regeringens klimalov kommer.

Vi skal sigte mod en 70 procent reduktion af CO2 i 2030.

I Faxe Kommune er der store boligområder, der opvarmes med fossile brændstoffer. De skal omlægges frem mod 2030 i partnerskabsaftaler med f.eks. SEAS-NVE om udskiftning til el-baserede varmekilder.

De steder i kommunen, hvor der i forvejen er kollektiv varmeforsyning, men ikke alle husstande er tilknyttet, skal der laves en varmeplan, der inkluderer de manglende ejendomme.

Faxe Kommune skal fortsat være en kommune med mange vindmøller og flere solcelle- og solvarmeanlæg.

Der skal laves planer for skovrejsning i flere områder af kommunen, så skoven kan være med til at optage de store mængder nedbør. Der skal søges midler i statens skovfond til formålet.

Der skal ses på, hvordan vi bedst sikrer vores kyster og å-udløb, og der skal ses på alternative digeformer. med fx pil som kystsikring.

Der skal laves mere separatkloakering, de befæstede arealer skal nedbringes, og der skal også i byerne indtænkes grønne arealer til vandopsamling.

Vi skal beskytte drikkevandsboringer mod forurening med nultolerance af pesticider. Udfasningen skal først og fremmest ske på alle kommunens arealer.

Vores affald skal behandles lokalt, fremfor at blive sendt til Polen. Vi ser gerne en storskraldsordning, hvor borgerne kan få afhentet storskrald.

Vores overskudsressourcer kan indgå i en cirkulær proces, så fx mindre depoter af ikke forurenet jord kan afhentes af private på vores genbrugspladser, ligesom træmaterialer, mursten osv.

Kommunen skal benytte sig af lokale producenter i det omfang, det er muligt, og der skal opmuntres til at købe lokalproducerede varer ved at bakke op om torvehandel, gårdbutikker og salg ved vejen.

Der kunne udvikles en app der viste vej til lokalproducerede varer.

I Faxe Kommune er der en rig og varieret natur. Denne natur skal vi værne om og fremelske så vi kan få mere af den.

Desværre er der flere og flere dyr og fugle der bliver rødlistet og derved er i fare for at uddø.

I SF-Faxe ønsker vi, at der skal være mere vild natur.

På kommunens arealer skal der slås mindre græs, ligeledes i grøftekanter og områder omkring kommunale bygninger. Kommunen skal indtænke skovrejsning til uberørt skov på de arealer, den måtte eje.

Ved hjælp af partnerskabsaftaler er det muligt at lave sponsorerede naturområder, hvor virksomheder eller borgere kan sponsorere et stykke lokal natur, en lokal skov eller for borgeren at sponsorere sit eget træ.

Kommunen bør gå foran, så bilparken udskiftes til elbiler til kortere ture og hybridbiler til længere ture, og der bør anvendes el-cykler, hvor det er muligt.

Vi er en landkommune, hvor mange har brug for et individuelt transportmiddel. Derfor skal vi have en god, stabil og hurtig transport.

Den offentlige transport skal være fri for fossile brændstoffer.

Der kunne ligeledes etableres en pendlerparkeringsplads med pendulbusser ved fx Ulse-afkørslen.

Faxe Kommunes cykel-, vandre- og skolestier skal være tilgængelige og gerne udbygges, så det er muligt at komme rundt til kommunens seværdigheder på cykel eller gåben.

Stierne skal holdes i en stand, så også handicappede brugere kan anvende dem. Det ville øge brugen af stierne, hvis der var en app med kort over stierne, så alle havde mulighed for at finde dem, også turister.

SF ønsker et cykelstinet, således at kommunes større byer er kædet sammen.

Kommunens køkkener skal undgå madspild, fremme økologi og nært producerede fødevarer.

Det politiske fokus skal tilbage på klimaområdet.

(forkortet er redaktionen)

Dansk Folkeparti vil stoppe forhøjelse af pensionsalder ved 70 år. Er det en god idé?