16. oktober 2018
Sådan tager det nye højlager sig ud, set fra Frejasvej. Til højere ses bryggeriets eksisterende bygninger. Illustration: Niras
gallery icon

Se billedserie

Sådan tager det nye højlager sig ud, set fra Frejasvej. Til højere ses bryggeriets eksisterende bygninger. Illustration: Niras
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Hvorfor skal Unibrew bygge så højt?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Hvorfor skal Unibrew bygge så højt?
Opdateret 05. december 2017 kl. 10:06
Debat Faxe - 05. december 2017 kl. 09:41
Af Mogens og Anne Marie Hallenberg Frederiksmindevej 24, Faxe
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Kommunen har i samarbejde med Royal Unibrew (bryggeriet) og NIRAS gennemført udarbejdelse af et nyt plangrundlag for Royal Unibrew i Faxe.

Det ny plangrundlag giver bryggeriet mulighed for at opføre en enorm 40 meter høj og 110 meter lang lagerbygning kun 60-70 meter fra skel til eksisterende parcelhusbyggeri på Frederiksmindevej. Vi skriver enorm, for den bliver formentlig den højeste bygning i kommunen og måske endda i hele regionen. I hvert fald skal ingen være i tvivl om, at der her er tale om sjælden storhed.

På et orienteringsmøde på bryggeriet blev det anført, at der var tale om en type højlager, som man kunne se eksempler på andre steder i landet. Det er rigtigt, at der findes enkelte eksempler af lignende byggeri, men de er ikke placeret i små lokalsamfund klods op af parcelhusbebyggelse.

Kommunen har gennemført en såkaldt »Idefase«, hvor naboer har kunne indsende kommentarer og ideer. Blandt de indsendte ideer er, at man i stedet for at udvide mod syd ind mod parcelhuskvarteret ved Frederiksmindevej, udvider på vestsiden af det eksisterende lager ned mod Vinkelvej, hvor Bryggeriet har store arealer, som grænser op til industriområder og derfor ikke generer eksisterende boliger.

Det ny plangrundlag indebærer endvidere ophævelse af byggelinjen på 50 meter mod Frederiksmindevej. Det betyder, at bryggeriet fremover kan opføre bygninger på 7 meters højde, kun 10 meter fra skel, 14 meter højt 20 meter fra skel, 21 meter højt 30 meter fra skel etc..

Det er ikke klart, hvorfor bryggeriet ønsker denne ændring, for som det blev sagt på bryggeriets orienteringsmøde, har bryggeriet ingen planer om at bygge inden for den eksisterende 50 meter linje, og det ville formentlig aldrig ske. - Hvorfor så ændre den?

Vi har i vore kommentarer i idefasen argumenteret med, at kommunen ved udarbejdelsen af den eksisterende lokalplan har vedtaget en 50 meter byggelinje langs med den eksisterende parcelhusbebyggelse i modsætning til 10 meter ud for områder, som er udlagt til industri. Det er gjort for at varetage det hensyn til borgerne, som kommunen er forpligtet til at tage. Hvordan vil man argumentere for, at disse hensyn nu kan sløjfes?

Forvaltningen har til spørgsmålet argumenteret med citat: »at 50 meter byggelinjen er fra en tid, hvor man regulerede støj og lugt via afstande. Bryggeriet er i dag reguleret på Støj og lugt via miljøgodkendelsen«.

Vi forstår ikke hvad der menes. Bygninger hverken støjer eller lugter. Det gør den udendørs stabelplads, som ligger mellem bebyggelsen og Frederiksmindevej. Her kører trucks, stables paller, tabes kasser med støj og lugtgener til følge. Disse gener er reduceret betydeligt, og udgør ikke længere en alvorlig belastning.

Forvaltningens argument har ikke noget med byggelinjen at gøre. - Når man i sin tid fastsatte grænser for bygningers højde og afstande til naboer, var det selvfølgeligt på grund af bygningernes fremtræden i rummet med påvirkning af omgivelserne med hensyn til æstetik, skyggevirkninger, afskærmning af udsyn refleksioner med videre.

Vi kan tydeliggøre problemstillingen ved at henvise til det eksisterende højlager, som siden, det blev opført for 20 år siden og til i dag, stadig giver betydelige gener i form af refleksion af sollys.

Forslag til nyt plangrundlag har været sendt til behandling i Erhvervs og Kulturudvalget mandag den 27. november 2017. Indstillingen er ledsaget af en hvidbog, som indeholder kopi af de indsendte høringssvar, sammen med forvaltningens kommentarer hertil.

Af referater fra mødet fremgår blot, at forslaget til nyt plangrundlag er anbefalet sendt videre til Byrådet til endelig godkendelse. Der har åbenbart ikke været nogen diskussion om planerne, eller de kommentarer og ideer, som er modtaget fra borgerne. Hvis det er tilfældet, hvad skulle den idefase så til for? Hvis en sådan diskussion derimod har fundet sted, er den i hvert fald ikke medtaget i referatet, hvilket er utilfredsstillende, da det udelukker, at borgerne kan efterspore, hvordan deres indvendinger og ideer er blevet behandlet.

Vi håber, at byrådet er enig i dette, for vi husker, at politikerne i den nylig afsluttede valgkamp lagde stor vægt på, at borgerne skulle have større indblik i den kommunale beslutningsproces. Vi skal i øvrigt minde om, at »pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen«.

Når det i indstillingen til Erhvervs og Kulturudvalget anføres, at bryggeriet har muligheder for at bygge mod nord og vest, følges denne mulighed ikke op. Bryggeriet har anført, at det ikke er den optimale løsning, og så slutter diskussionen her.

Vi skal hertil anføre, at den i forslag til lokalplan 100-64 valgte løsning med placering af højlageret ind mod Frederiksmindevej ikke er den optimale løsning for vejens beboere.

Hvorfor vil kommunen ikke se nærmere på den alternative løsning, som ligger lige for. Der må gennemføres en analyse af hvilke driftsmæssige og økonomiske konsekvenser, som er indeholdt i den ikke optimale løsning. Hvis man ikke vil det, må det betragtes som en negligering af de berørte borgere og at idefasen har været et spil for galleriet.