20. januar 2021
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DF-virkelighedsforvanskning? Døm selv...

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DF-virkelighedsforvanskning? Døm selv...
Debat Faxe - 12. maj 2020 kl. 16:18
Af Lars Folmann (DF) Ulstrupvej 6, Tureby

Mit indlæg »Socialdemokratisk trafikpolemik« har fået et par kommentarer med på vejen. Måske nok nærmere partsindlæg, da jeg bemærker at både Bjarne Madsen og Lars Juul som har svaret, er bosiddende og aktive, i den grundejerforening som er nabo til vejudlægget for en østlig ringvej, fra Køgevej til Ny Ulsevej.

Bjarne Madsen skriver i sin overskrift »Østre Ringvej vil ødelægge herregårdslandskabet«. Det er nok at stramme den lidt, »herregårdslandskabet« der er udlagt i kommuneplanen, afgrænses mod Haslev netop af den vejreservation der er udlagt. Bjarne Madsen angiver yderligt i sit svar at planerne om en østlig ringvej er udtaget af den gældende kommuneplan af et enigt byråd. Den påstand er simpelthen løgn!

På side 235 i kommuneplanen står: Byrådet har derfor ønsket en nærmere analyse af trafikforholdene, der også kan anvise samlede, langsigtede løsninger. Som en del heraf vil de hidtidige vejarealudlæg blive vurderet, bl.a. med sigte på at reducere den gennemkørende biltrafik. På side 236 står listet de hovedspørgsmål der skal undersøges, blandt andet punkt 4. Skal der planlægges for en forlægning af Køgevej sydøst om byen, med tilslutning til Ny Ulsevej?

Det var altså nogen af de spørgsmål den store trafikanalyse fra 2015 skulle svare på og det gør den blandt andet i sin konklusion, hvor en østlig ringvej er en af anbefalingerne.

Bjarne Madsen mener altså, som socialdemokratiets borgmesterkandidat Christina Birkemose, at Faxe kommune skal arbejde videre med etablering af nordvendte ramper ved afkørsel 36 på trods af at trafikanalysen fra 2015 konklusion der siger (for så vidt angår trafikafvikling for Haslev): Der kan ikke findes belæg for etablering af nordvendte ramper ved afkørsel 36 på baggrund af rejsetid, geografisk beliggenhed, trafikmængder mm. Afkørsel 36 har en beliggenhed der gør, at trafikanter med mål mod det nordlige Sjælland vil benytte afkørsel 35 i stedet.

Derudover er motorvejsramper ikke en kommunal opgave og det vil være spild af borgernes penge i Faxe kommunes, at løfte vejdirektoratets opgaver, især hvis det blot drejer sig om at købe aflad for, at forhindre en naturlig udvikling af infrastrukturen omkring Haslev for en lille interessegruppe.

Endelig spørger Bjarne Madsen til hvorfor jeg ikke henviser til en trafik analyse om teknik og miljøudvalget skulle have bestilt i 2019/2020, der konkluderer at norvendte ramper er svaret på alle våde trafikdrømme for Haslev?

Det vil jeg redegøre for her.
I budgetforliget for 2020 vedtog et enigt byråd følgende tekst: De igangværende forundersøgelser og projektering af forlængelsen af Gisselfeldvej færdiggøres inden udgangen af 1. kvartal 2020. Derefter indledes der borgerinddragelse omkring den videre proces således at der kan træffes beslutning om en endelig trafikløsning i Haslev til budgetforhandlingerne og med opstart i 2020.

Det som teknik og miljøudvalget blev præsenteret for på mødet d. 26. februar 2020 var »Resultat af trafikanalyse for forlængelse af Gisselfeldvej«. Udvalget fik altså fremlagt en ny trafikanalyse og ikke den projektering som byrådet havde vedtaget og som ville muliggøre den videre planproces.

Det har ikke via sags-indsigt været muligt, at få det fulde overblik over hvem der præcist har defineret opgaven for den eksterne rådgiver ViaTrafik som altså "misforstod" opgaven, da der ikke foreligger referater eller lister over mødedeltagere i forbindelse med opgaveformuleringen. Men det skinner igennem at sagen måtte frem og tilbage et par gange før en "topembedsmand" var tilfreds og jeg betragter det som rent bestillingsarbejde og manipulation af teknik og miljøudvalget.

I forhold til Lars Juuls bemærkninger har jeg også et par kommentarer. For det første er det ikke beslutningen om, at påvirke de politisk til at forhindre en østlig ringvej, i den grundejerforening hvor han er bestyrelsesmedlem, jeg kalder for »Socialdemokratisk trafikpolemik«, men byrådsmedlem og borgmesterkandidat Christina Birkemoses holdning i sit indlæg som jeg svarede på.

Jeg skydes også i skoene, at jeg forvansker virkeligheden, på grund af min manglende baggrundsviden om bestyrelsens politiske observans. Jeg beklager hvis Hr. Lars Juul tror, at jeg beskylder ham for at være socialdemokrat, men jeg er udmærket klar over hans nære relationer til bestyrelsen i Venstres lokalafdeling i Faxe og hans misforståelse må tage udspring i, at han fra start ikke forstod, at mit debatindlæg var rettet som svar til socialdemokratiets borgmesterkandidat Christina Birkemoses indlæg »Nordvendt tilslutning til motorvejen ved Ulse«.

Lars Juul påstår også i sit indlæg, at et enigt byråd i kommuneplanen har prioriteret nordvendte ramper frem for en østlig ringvej, til hvilket jeg igen må sige er en lodret løgn og henvise til min tidligere forklaring i dette indlæg.

I grundejerforeningen Bregnevang/Pilevang hvor Lars Juul altså er bestyrelsesmedlem, kan man i beretningen for 2019 læse: Kommunens planer med en omfartsvej på marken langs fællesarealet. Her har Bestyrelsen igennem året arbejdet med avisartikler, samt inviteret byrådets medlemmer til videre dialog på fællesarealet. For at formidle budskabet, at det vil være en bedre løsning for kommunen, at tilføre nordvendte motorvejs-ramper ved Ulse, frem for en ny omfartsvej i Haslev.

Til det må jeg bare bemærke, at det må være "udvalgte" byrådsmedlemmer der har været inviteret, for jeg erindre ikke at have modtaget en sådan invitation og jeg har altså heller ikke som andre ladet mig påvirke af ovenstående "budskab" om at nordvendte ramper er en bedre løsning. Hvis man har en forventning om at kunne påvirke demokratiet ved, at inviterer udvalgte lokalpolitikere til sit bord, så må man også forvente at de lokalpolitikere der har en generel interesse for kommunes borgere, så kommer med en anden dagsorden, netop som jeg gør. Skulle det også vise sig at den målrettede dialog med de udvalgte, er årsag til den mærkværdige tilgang fra kommunes administration, så er lokaldemokratiet virkelig ude på et skråplan.

I Faxe kommune har vi brugt millioner af skattekroner på diverse analyser af dit og dat, for at vi politikere kan tage gode beslutninger på et oplyst grundlag, men til mig store bekymring har jeg i flere tilfælde set disse analyser tilsidesat, enten ved negligering eller ved simpelthen at bruge flere skattekroner ved at definerer og bestille nye analyser som så kan støtte ens personlige eller politiske sag.

Som jeg tidligere har sagt har jeg ikke noget i mod en grundejerforening taler medlemmernes sag, men jeg bemærker også at beslutningen om at lave en målrettet kampagne mod en østlig ringvej, efter en »livlig debat« blev vedtaget med 58 stemmer for og 20 i mod, så alle var altså ikke enige om de »metoder« bestyrelsen foreslog.

Inden et vejprojekt som en østlig ringvej eventuelt sættes i søen, vil der blive gennemført flere offentlige møder og høringer, hvor alle med argumenter for eller i mod kan komme til orde og jeg foretrækker at debatten tages her, fremfor i lukkede fora hvor kun udvalgte inviteres.

Jeg ser frem til eftermiddagens byrådsmøde hvor sagen behandles.

Er det en god idé at indføre bøde eller straf, hvis man ikke vil gå i isolation efter en udlandsrejse?