11. maj 2021
Fremtiden for Stenløse Å er igen til debat. Foto: Bianca Ravn
Fremtiden for Stenløse Å er igen til debat. Foto: Bianca Ravn
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Læserbrev: Blander vi pærer og bananer, når vi taler om oversvømmelse i Stenløse by?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev: Blander vi pærer og bananer, når vi taler om oversvømmelse i Stenløse by?

Bianca Ravn, lodsejer ved Stenløse Å og medlem af følgegruppen klimatilpasning af Stenløse by, skriver om det lokale åløb

Debat Egedal - 04. maj 2021 kl. 07:34
Af Bianca Ravn, Askevej 8, 3660 Stenløse

Gentagne oversvømmelser i Stenløse By? Egedal kommune har modtaget og behandlet 91 sager vedrørende skader på ejendomme efter voldsomme regnmasser.

- Stenløse å belastes af 41 udløb der leder ufiltreret regnvand fra byens veje ud i Stenløse å, så vandstanden i åen stiger og skaber oversvømmelse.

- Stenløse å lever ikke op til EU's krav om god økologisk tilstand...

Disse er nogen af de argumenter der bruges i forbindelse med, at Egedal kommune sammen med Novafos skal klimatilpasse Stenløse by. De to projekter der har været i høring vil begge grave Stenløse å op, enten med henblik på at etablere et nyt å tracé uden om Stenløse by, eller for at ligge et regnvandsrør under Stenløse å til afledning af regnvand fra de 41 udløb gennem byen.

Gennem arbejdet for en bevarelse af Stenløse å, har jeg haft kontakt til mange lodsejere i Stenløse by.

De har IKKE oplevet problemer med oversvømmelse fra Stenløse å. Enkelte har haft vand i deres baghave når åen har stået højt (i drivhuse), men ingen har haft oversvømmelse med å vand der er løbet ind i deres huse.

I Egedal kommune ses forskelligt på klimatilpasning af Stenløse by.

Sune Impgaard Schou (By og erhvervsdirektør i Egedal kommune) skriver i et læserbrev lokalavisen den 14. dec 2020:

"Formålet med det opdrag byrådet har giver Novafos: Er at finde løsninger på hvordan vi kan klimatilpasse Stenløse by til de stigende regnvandsmængder...

I 2010 - 2015 er der blevet udbetalt 91 skader som følge af oversvømmelser efter skybrud og regn i oplandet til Stenløse å".

Karsten Søndergaard (Borgmester)skriver i et læserbrev lokalavisen den 15 Dec 2020:

"Ganske vist er det rigtigt, at en kommende klimatilpasningsplan for Stenløse ikke tager højde for egentlige skybrud... - men det har faktisk aldrig været meningen. Meningen har hele tiden været, at man skulle tage højde for, at der kommer større vandmængder.. men det vil være urealistisk at iværksætte et projekt der skal kunne tage højde for egentlige skybrud... Egentlige skybrud må vi håndtere sammen med beredskabet".

Novafos har i husstandsomdelt brochure til lodsejerne af Stenløse å skrevet:

"Baggrunden for dette projekt kort fortalt: Klimaet ændre sig, og vi får mere og kraftigere regn. Regnvandet fra byen ender i åen og belaster åen med store vandmængder, der givet øget risiko for oversvømmelser".

Klimatilpasser vi så Stenløse By mod skybrud, øgede regn regnmasser eller ej?

Ifølge ingeniører med speciale indenfor klimasikring, der har arbejdet frivilligt for bevarelse af åen, er det kommet frem at en rørlægning med fjernelse af Stenløse å fremover vil give lodsejerne langs åen oversvømmelser som ikke er oplevet før:

1. Der er ikke budgetteret en opgravning og skiftning af de 41 udløbsrør til åen, dvs rørene vil fremover være underdimensioneret til at håndtere store vandmasser, så regnvand vil oversvømme vores veje i Stenløse.

2. Overfladevand fra højtliggende matrikler i forskellige jordlag kan ikke længere løbe frit ud i åen, men vil oversvømme de lavliggende matrikler.

Jeg er lodsejer ved Stenløse å, og jeg har aldrig oplevet åen gå over sine bredder de 29 år jeg har boet her. Til gengæld oplever jeg der er problemer med kommunes kloaksystem, hvor spildevand hober sig op ved skybrud. De seneste 5 til 10 år har jeg og flere andre grundejere der bor på de lavtliggende matrikler ved åen, haft problemer med ophobning i kommunes spildevandskloak der blev etableret i slutningen af tresserne.

Jeg har talt med flere af grundejerne på Askevej, Ahornvej, Birkevej og Stenlillevej, der alle oplever ophobning af kloakvand i kommunens kloaksystem, så der er tilbageløb i grundejernes private kloakker, med det resultat at det klukker voldsomt fra toiletter, vand i vandlåse suges ud og der er en liflig lugt af kloak i hele huset.

I min private kloak/brønd på Askevej oplever vi en stigning på ca 2 meter kloakvand. Ved tilsyn i kommunes brønd ses samme stigning - brønden ligger ca 20 meter fra hvor kloakken løber ud i den store hovedkloak.

Jeg er klar over, at der på min matrikel er separat kloakering til henholdsvis kloak og regnvand, men det ændre ikke på at der afledes væsentlig mere spildevand i den kommunale kloak ved skybrud (går ikke ud fra at toiletterne benyttes oftere ved skybrud).

Jeg har haft kontakt til Novafos der har sat en tilbageløbsstopper i mit udløb uden særlig effekt.

Grundejere på Stenlillevej og Birkevej har desværre oplevet oversvømmelse i deres kældre ved skybrud...

Det er vigtigt at understrege at disse oversvømmelser IKKE skyldes Stenløse å, men Egedal Kommunes kloaksystem, der stiger op og oversvømmer folks kældre.

Også kommunes brønddæksler til kloakken på Birkevej poppede op ved et skybrud i 2011 med rotter og kloakvand.

Generelt er dokumentationen for oversvømmelser i Stenløse by meget svær at få indblik i.

Der er blevet bedt om aktindsigt hos både Egedal kommune, Novafos og Stormflodsrådet, men ingen af parterne har nogen dokumentationer at fremvise omkring oversvømmelser fra Stenløse å.

Så jeg tænker:
- Er Egedal kommune og Novafos ved at grave Stenløse å op pga misforståelser om hvor oversvømmelserne egentlig kommer fra?

- Bør Egedal kommune og Novafos ikke undersøge både spildevands kloak og regnvandsafledningen når det planlægges klimatilpasning af Stenløse by?

-Er Novafos ikke gode nok til at løfte opgaven omkring Egedal kommunes spildevandsproblemer?

Da det er alle borgere i Egedal kommune der betaler for en klimatilpasning i Stenløse by over spildevandsregningen, kan der blive dyrt for os alle i længden. Vi risikere ved manglende undersøgelser af hele Stenløse spildevandshåndtering, at borgerne i Egedal kommune IGEN om få år, skal betale for endnu en klimatilpasning af Stenløse by.

Selvom Danmark har skrottet vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, arbejdes der på en model, så man frivilligt kan vælge dem. Kunne du finde på det?