6. december 2020
Foto: Bianca Ravn.
Foto: Bianca Ravn.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Er naturen i Egedal blot billig økonomi og hvor meget rekreativ værdi det giver?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Er naturen i Egedal blot billig økonomi og hvor meget rekreativ værdi det giver?
Debat Egedal - 18. november 2020 kl. 13:05
Af Bianca Ravn, Askevej 8, Stenløse:

Ved underskriftsindsamlingen "Bevar Stenløse Å" tilkendegav mange borgere at de underskrev for en Bevarelse af Stenløse Å, bevarelse af biodiversitet, bevarelse af gydepladser for fisk osv, osv. Alle kommentarer omhandlede bevarelse af vores natur.

Jeg er som nabo til Stenløse Å meget chokeret over den måde Novafos og Egedal Kommune kigger på natur. Der er ingen respekt for det naturlige - vi kan bare grave og flytte dyr, planter og vand - vi kan bare søge om tilladelse til ødelæggelse af fredet arealer, blomster og dyr - vi kan bare fælde 50 års gamle træer (hjem for flagermus) og vi kan bare reetablere det hele igen..

Novafos vil meget gerne grave Stenløse Å op og eventuelt flytte åen ud af byen! Klimatilpasning eller er det et spildevandsprojekt der er tale om?

Tidligere har man kloakeret Stenløse by således, at der i dag løber regnvand fra vejene ufiltreret ud i åen fra villakvarter/by - dette skaber forurening og øget vandstand i åen.

Økonomisk kan det svare sig for Novafos og Egedal kommune, at grave en ny vand rende uden om byen og kalde denne "Ny Stenløse Å", for derefter at fylde den gamle å med rør, fliser og spildevand fra vejene....

Men hvorfor er det endnu engang naturen, der skal bekoste dette? Hvorfor ikke løse problemet hvor det er, og forsinke / rense regnvand inden det ledes i åen?

Novafos og Egedal kommune taler om rekreative områder feks Egedal by er nævnt med en ny å...

Der pointeres at Stenløse Å i dag ikke har nogen herlighedsværdi / rekreativ værdi?

I et notat fra Novafos står; "Stenløse Å på nuværende tidspunkt ikke udgør en egentlig rekreativ værdi for omgivelserne, da den er skjult bag hække"... Men hvis projektet gennemføres med en regnvands rende og flytning af åen, lover Novafos nye "rekreative værdier som en åben rende der er tilgængelig for grundejerne" og samtidig skabe rekreativt grønt område omkring Damgårdsparken uden en å.

Er det kun mig der tænker; Hvor er naturen i dette og hvad er rekreativt?

Hvilke ønsker er der for bevarelse af naturen i Egedal Kommune? Projektet harmonerer i hvert fald ikke med borgernes ønsker, hvis man kigger på underskriftindsamlingen i foråret !

Skal vi og vores efterkommere kun opleve natur i Egedal kommune der er menneskeskabt? Kunstige regnvandsbassiner, kunstige søer / åer, fredede områder der er blevet ødelagt og dyr/biodiversitet der forsvinder? Er det natur? Er det rekreativt?

Novafos beskriver i deres håndtering af beskyttet natur, hvis Stenløse å flyttes/fjernes....."I forbindelse med anlæg fjernes 5 ud af 92 planter af fredet orkide (skov-hullæbe)".

Resten bliver bevaret på deres leveområde, men kan de leve et sted hvor åen ikke eksisterer mere? Og hvad med øvrige planter og dyr der i dag lever i og ved åen? Novafos ved ikke på nuværende tidspunkt hvorledes disse flyttes....

Hvor er naturen i denne klimatilpasning? Jeg har svært at forstå Novafos når de kommunikerer ud.

I deres seneste materiale der er afleveret til vores politikere, skriver Novafos i deres forslag 2. hvor Stenløse Å flyttes og der etableres en regnvands rende:

"Forslaget udspringer af borgernes ønske om at bevare et åbent vandforløb gennem Stenløse"

Jeg har spurgt? Men kan ikke få noget svar...

"Af borgernes ønske" - Jeg har endnu ikke mødt nogen der har vist interesse i at åen bliver fjernet - Egedal kommune og Novafos ved ikke hvem der har ytret dette ønske!!!

"Bevare" - Bevare hvad.. Åen er væk i dette projekt!!

"Åbent vandforløb"- Ordet vandforløb er ikke at finde i den danske ordbog!! Desværre minder ordet meget om ordet vandløb, som har en noget anden betydning end det Novafos beskriver.

Synes det er skræmmende at Novafos er nødsaget til at pakke deres projekter ind i misvisende og manipulerende kommunikation.

Jeg håber virkelig vores politikkere i byrådet kan læse mellem linjerne.

#Nabo til Stenløse å #Medlem af grundejerforeningen Sandal #Medlem af følgegruppen "klimatilpasning af Stenløse by" #Medlem af Bevar Stenløse å.

Det er frivilligt og gratis for den enkelte, når Danmark - formentlig snart - begynder at vaccinere befolkningen mod covid-19. Vil du vælge at blive vaccineret?