21. januar 2021
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Borgmester svarer spejderne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Borgmester svarer spejderne
Debat Egedal - 07. januar 2021 kl. 09:50
Af Karsten Søndergaard (V) borgmester, Egedal Kommune

På vegne af Byrådet vil jeg gerne takke for Ganløse spejdernes julehilsen dateret 20. december 2020.

Det glæder mig virkelig meget at høre, at spejderne har det godt. 2020 har på mange måder været et anderledes år, hvor mange foreninger har været nødt til at gentænke aktiviteter og ændre planer for at få fælleskab og aktiviteter til at harmonere med de til en hver tid gældende retningslinjer for forsamlinger og Covid-19-hensyn. Vi sætter stor pris på Egedal foreningernes indsats for at skabe meningsfulde fritidsliv for vores børn og unge - ikke mindst i en tid som denne.

Ganløsespejderne har i 2020 desuden haft den særlige omstændighed, at foreningens aktiviteter er flyttet fra Ganløse midtby til det naturnære område på Viggatorp. Det er min oplevelse, at Ganløse spejderne har formået at skabe en god flytteproces for medlemmerne og har fået taget den nye hytte godt i brug blandt andet ved afholdelse af en succesfuld sommerlejr. Det er dejligt at se. I jeres julehilsen gør I status over en række indsatser, som jeg gerne vil kommentere i det følgende:

Driftsaftale for Viggatorp
Der er udarbejdet en brugsretsaftale for Viggatorp 8. Den er dateret 14. juli 2020 og sendt til Ganløsespejderne 16. juli 2020. Det er ikke hensigten at udarbejde driftaftaler ud over denne, ligesom det heller ikke er kutyme, at foreninger oprettes i kommunens administrative driftsystemer.

Såfremt Ganløse spejderne observerer behov for udbedringer på kommunalt ejede udearealer, kan de indberettes på Tip Egedal: www.egedalkommu-ne.dk/borger/natur-miljoe-og-affald/natur-og-vandloeb/tip-egedal/.

Såfremt der skulle være behov for reparation i hytten på Viggatorp, skal vores tekniske servicemedarbejdere involveres. For at sikre den bedst mulige koordinering vil jeg dog anbefale, at I som forening altid sender den slags opmærksomhedspunkter til kultur og fritidsadministrationen, der kan hjælpe med at sikre, at al information formidles videre til rette sted.

Opbevaring og andre udeståender på Viggatorp

Kultur- og Erhvervsudvalget behandlede på møde 7. september 2020 sagen om ibrugtagning af Viggatorp 8. I den forbindelse godkendte udvalget et budget på 120.000 kr. ud over de allerede anvendte midler ved køb af spejderhytten. Som det fremgår af sagen, blev midlerne primært bevilliget til opførelse af opbevaringsskur, men kan desuden anvendes til flere af spejdernes øvrige ønsker, i det omfang det er muligt, blandt andet som følge af, at spejderne selv understøtter flere arbejdsopgaver.

Det fremgår af jeres julehilsen, at I er driftige folk, som allerede har påtaget jer en stor del af de arbejdsopgaver, der er forbundet med de ønskede justeringer af Viggatorp. Det er glædeligt og viser igen, at I hurtigt har formået at få en god tilknytning til den nye spejderfacilitet. Det er meget positivt.

Det er til gengæld meget beklageligt, at arbejdet med byggetilladelse og landzone-tilladelse til opbevaringsskur trækker ud. Selv om Egedal Kommune ejer spejderhytten på Viggatorp, er vi fortsat underlagt de samme planmæssige regler som alle øvrige ejere og er nødt til at følge den almindelige sagsbehandling.

Det er mit indtryk, at spejderne og administrationen i fælleskab er nået frem til en god og holdbar løsning i forhold til opbevaringsskur samt, at det store arbejde med fundament alene igangsættes på spejdernes initiativ, idet Egedal Kommune havde foreslået en anden og mere simpel løsning, men har valgt at imødekomme spejdernes forslag netop på grund af spejdernes egen arbejdsindsats. Jeg er derfor fortrøstningsfuld i forhold til, at vi også ved fælles hjælp får opført en brugbar opbevaringsløsning i starten af 2021.

Skulle det imod forventning vise sig at være brug for en periode med midlertidig opbevaring af udstyr, fordi Liselund skal tømmes inden opbevaring på Viggatorp står klar, vil jeg igen anbefale, at I kontanter kultur- og fritidsadministrationen og beder om hjælp til at sikre en midlertidig løsning. Det kan evt. være på Materielgården eller ved en af Egedal Kommunes øvrige spejderfaciliteter, for eksempel Maglevad.

Bålhytte på Grønningen
Det er korrekt, at vi har et udestående i forhold til en lovet undersøgelse af mulighederne for at opføre en spejderfinansieret bålhytte på Grønningen i Ganløse. Jeg har bedt administrationen følge op på denne opgave hurtigst muligt i det nye år. Jeg vil her dog præcisere, at der er tale om en undersøgelse af mulighederne for at opføre en bålhytte på Grønningen og ikke på området ved Liselund. Denne undersøgelse kan derfor fortsætte uafhængig af det arbejde, der pågår med salg af Liselund.

Fremtidig brug af Liselund
Byrådet besluttede i december 2020, at Liselund skulle udbydes til salg. Ejendommen vil blive udbudt med anvendelse efter lokalplan 60, som er den gældende lokalplan for området. Byrådet besluttede yderligere, at ejendommen skulle udbydes i to selvstændige ejendomme i henholdsvis stuehus og driftsbygninger i henhold til lokalplanens kortbilag 2. Under udbuddet vil der således være mulighed for kun at byde på denne ene del af ejendommen.

Udbuddet vil vare i otte uger, og forventes igangsat i sidste del af 1. kvartal 2021. Valg af tilbudsgiver vil ske på baggrund af højeste tilbudte pris.

Er det en god idé at indføre bøde eller straf, hvis man ikke vil gå i isolation efter en udlandsrejse?