2. august 2021
Billede
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Vedrørende budget 2021

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Vedrørende budget 2021
Debat Albertslund Posten - 12. september 2020 kl. 06:00
Af Vivi Nør Jacobsen (SF), medlem af kommunalbestyrelsen:

Albertslund er rammen om 28.000 menneskers liv. Albertslunderne.

Det er her vi lever. Her vi har vores hverdag. Albertslund er vores hjem, vores ly, vores by.

Og sagen er, at vores hjem trænger til en kærlig hånd på både inderside og yderside. Vores ly trænger til lidt forstærkning, trænger til mere og bedre velfærd. Og vores by trænger til en kærlig hånd og en langsigtet plan, der rummer mere end bare bygninger.

I år er krisestemingen om budgettet for første gang i et årti skiftet ud med balance og lidt ekstra puljer. Derfor er det i år, vi har en alletiders mulighed for, at samles om et budget for 2021, som peger fremad og giver en kærlig hånd til vores hjem, vores ly, vores by.

SF vil bruge pengene klogt. Og det betyder for os: at investere i mennesker - både de små, de store og de ældre.

Vi vil investere i velfærd og udvikling - i en sundere by hvor både fællesskaber, træer og blomster blomstrer.

Lad os starte med rammerne for hverdagen i vores by. Vi har forsømt vedligeholdet af kommunens bygninger af flere omgange, fordi vi igennem flere år har haft et massivt pres på økonomien. Nu har vi muligheden for at rette op. SF foreslår at vi investerer i vedligehold af vores vuggestuer og børnehaver, plejecentre og skoler. Vi foreslår, at vi bruger de ekstra midler vi har i 2011 og 2022 på, at vil rette op på tagrender, murværk og vinduer.

For den gode hverdag skal have gode rammer.

Det der foregår inde i bygningerne skal vi også investere i.

Sidste år lykkedes det os at få en aftale om minimumsnormeringer - dem holder vi skarpt øje med, for det er ikke nok for os i SF at vi har dem på papiret - de skal realiseres.

En vigtig del af at have gode normeringer er også at have nok uddannet personale. I år vi SF derfor arbejde budgettet rummer en investering i de ansatte, så efter- og videreuddannelse bliver muligt for flere, særligt i vores daginstitutioner og på plejeområdet.

SF vil gøre det muligt for kommunens ansatte - især dem med mindst uddannelse - at komme i gang med et efter/videreuddannelsesforløb:

For ansatte i daginstitutionerne betyder det muligheden for, at medhjælperen uddanner sig til pædagogisk assistent. Det betyder ikke, at vi slækker på den andel pædagoger vi har i Albertslunds daginstitutioner - det betyder at fagligheden får et skub.

For ansatte på plejeområdet bliver muligheden, at den ufaglærte bliver SOSU-hjælper og at SOSU-hjælperen kan uddanne sig til assistent.

Målet med en eftervidereuddannelsesplan er, at Albertslund rekrutterer, fastholder og udvikler sine ansatte, og derfor er en attraktiv arbejdsplads - og et godt sted at være barn og eller voksen med brug for pleje, omsorg eller støtte.

For SF er forebyggelse essentielt.

Forskningen viser gang på gang, at man ved små greb ofte kan forebygge eller afbøde behovet for massive indsatser senere. Det gælder inden for sundhed fx at forhindre genindlæggelser. Det gælder inden for psykologiske og pædagogiske indsatser, hvor tidlig indsats er bedre end sen. Og det gælder tilbud til vores unge.

SF ønsker at vi udvikler byen til at passe lige bedre til vores unge. Fx så klubberne kan tiltrække og fastholde dem. I dag bruger 25 % af de unge tilbuddene i klubberne. Det tal vokser og må gerne vokse mere, hvis det står til os i SF. For vi vil en by, hvor de unge oplever, at der er plads og muligheder for dem.

Okay, der er faktisk allerede ret mange muligheder. Her i vores by kan man dyrke spændende sportsgrene, opstarte sin musik-karriere i allerede i ungdomsklubben eller træne til OL-vinder. Men skal ikke være målet for alle unge, at lære at fægte, være Suspekt eller vinde medaljer. Vi skal sikre bredden og at her er noget for enhver ung. Også dem i familier, hvor kontingent, weekendturneringer og køre-på-skift-til-kamp-ordninger er en udfordring.

Det betyder også, at vi bliver nødt til at have en mere konkret indsats over for de unge, som er alt for travlt optaget af at negle cykler, råbe op og som lever på kanten af det lovlige. Og vi skal sætte ind over for de få som fylder så urimeligt meget - de som skaber en usikkerhed, og utryghed og sætte en skygge ind i glæden ved at bo i Albertslund. SF er ikke indstillet på at give efter på trygheden i vores ly, vores by.

Derfor ønsker vi at styrke indsatsen med at forebygge kriminalitet. Vi ser borgerinitiativer blive taget - og vi vil se dem understøttet og taget alvorligt. Samtidig vil vi fastholde og styrke den indsats som dygtige fagfolk arbejder med på gaderne, i kanalen og hjemmene.

En del af at følge sig tryg. En del af en forebyggende indsats er også at have gode skoler. Skoler hvor eleverne trives. En god skolegang er en afgørende byggesten for voksenlivet.

Her viser kvalitetsrapporten alt for tydeligt, at vi stadig har store udfordringer på vores skoler. Trivslen er for lav. Og udviklingen i de faglige resultater er generelt ikke god nok.

Det fikser vi ikke ved at spare puljer til at dække langtidssygdom væk eller andre indirekte besparelser på vores skoler. Derfor takker SF nej til spareforslagene i kataloget på skoleområdet. Men vi takker gerne ja til at lave et Albertslund-kompromis om folkeskolen, hvor hele kommunalbestyrelsen engagerer sig i en fælles kurs for vores skoler, hvor faglighed og trivsel får bedre rammer. En fælles indsats, hvor også skolerne, deres bestyrelser, elever og forældrene inddrages. Det kan vi gøre på det lange sigte, og med den stemning vi oplever omkring vores skoler her i KB, tror jeg på, vi vil kunne lykkes med det. Vi skal stoppe med store ord på glitret papir og i stedet arbejde med realistiske mål og lokale delmål, som skolerne kan se sig selv i.

Men der skal også sættes ind på det korte sigte. Her kommer SF med et langt mindre krævende, men dog stærkt forslag til at styrke trivsel og faglighed. Et lille mirakelmiddel, som alle helte ved skal til, for at lykkes: Et godt og nærende måltid.

Forslaget fra os i SF er: et sundt morgenmåltid til eleverne på vores skoler.

Undersøgelse på undersøgelse viser, at et godt morgenmåltid styrker både trivslen og fagligheden. men havreryn gør det ikke alene - der skal være en facilitierng og et pædagigisk sigte med måltidet.

Det har man erfaringerne med flere steder. Blandt andet på Viby skole i Århus og Ølby skole i Køge. Begges skoler rapporterer om mere koncentrerede elever, mere RO PÅ og at afgangskaraktererne er steget. Som sagt er det også måden, havregrynene serveres på, der giver resultater. Men for os i SF er en investering i en at starte skoledagen med RO PÅ og lidt havregryn, er en investering med lav risiko og højt afkast, som vi synes er værd at forfølge.

Albertslund er en grøn by. Faktisk har vi for år tilbage vundet priser for vores indsatser for både klima, energi og miljø. I SF vil vi nu skrue op for biodiversiteten. SF kommer derfor til budgetforhandlingerne med to forslag. Det ene er at vi får en træ-politik og det andet er en - måske lidt for beskeden - 15%målsætning for øget biodiversitet.

Træpolitikken skal sikre, at der bliver værnet om vores træer og andre beplantninger, når byggeplanerne rulles ud. Træer tager tid om at vokse til. Sådan er det bare. Derfor er det trist, at vores mål om at bevare træer ikke altid slår lige godt igennem. SF's bud på en træpolitik indeholder derfor også krav om en bod, så entreprenøren husker at passe på vores træer, fordi de ellers skal have penge op af lommen.

Biodiversiteten vil vi styrke ved at droppe besparelser på græsslåning og i stedet bruge pengene på biodiverise tiltag, hvor dyrelivet folder sig ud med svirrefluer, bier, og insekter i massevis.

Agendacentret har masser af gode forslag så vi er ikke på bar bund- vi kan spørge dem, der allerede ved bedre:

Det gør folkene på Materialegården også - og de vil også kunne hjælpe med at finde ud af, hvor der skal plantes stauder, buske, og blomstrende træer.

Og måske kan boligselskaberne og grundejere også spille ind og deltage i at gøre Albertslund mere venligt indstillet, når det kommer til biodiversitet. Til glæde og gavn og med fryd for øjet.

Andre typer af fryd, glæde og gavn får man i Albertslund via vores flotte udvalg af idræts- forenings- og kulturtilbud. Det er ingen skam, at vi her lægger os pænt over gennemsnittet for hvad man kan tilbyde i langt de fleste kommuner. Og sådan synes vi egentlig godt det må blive ved med at være. For os i SF er det dog afgørende at hverken enkelte foreninger eller vanetænkningen fylder så meget, at vi gemmer at udfordre os selv og at tænke nyt. Musikteateret er unikt tilbud, som vi i SF gerne vil værne om, men også udvikle. Vi ser positivt på en udvikling af huset, hvor foreninger måske også kan indgå. For os er parolen mere til flere og målet ikke at spare penge. Vi ser ikke budgetaftalen som det rette sted at beslutte så store forandringer for Musikteateret her og nu, men et godt sted at starte en dialog om kulturens plads og udvikling i Albertslund.

Som jeg sagde i starten, så synes vi i SF at der er brug for at investere i trygheden her i vores ny. Tryghed er ikke alene kriminalitetsforebyggelse. Det er også nok voksne til vores børn. Det er at der er tillid til skolen. At vi de der har brug for pleje, hjælp og støtte får det. Her har vi ridser i lakken og vi skal ikke bare male ridserne over - vi skal lære af det og gøre det bedre.

I foråret gik vi her i KB sammen om et forslag om at forebygge og overkomme ensomhed. Det er i høj grad også et forslag om at skabe tryghed. Ved at inddrage foreninger og frivillige, vil vi bekæmpe ensomhed og styrke muligheden for at flere bliver del af vores bys fællesskaber. Civilsamfundet har meget at byde på - også i Albertslund og også når det gælder bekæmpelse af ensomhed. Det gør vi nu - med en konference 1. oktober, som forhåbentlig bliver startskud for konkrete initiativer.

Lad mig slutte med at bemærke, at vi i SF oplever, at det ikke alene er de positive tal på indtægtssiden for det kommende budget giver grund til optimisme. Det gør stemningen her i salen også. Derfor håber vi, at vi sammen kan finde frem til et budget, der lægger en trædesten ud for et Albertslund i udvikling - ikke på grund af flere bygninger og boliger, men fordi vi får investeret i mere og bedre velfærd, en bedre hverdag for flere af de 28.000 albertslundere.


KONTAKT OS

Vil du gerne arbejde mere hjemmefra?