15. april 2021
Poul Evald Hansen. Privatfoto
Poul Evald Hansen. Privatfoto
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: 500.000 flere træer i Albertslund

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: 500.000 flere træer i Albertslund
Debat Albertslund Posten - 01. april 2021 kl. 06:11
Af Poul Evald Hansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund

Verdensmålcentret barslede med forslaget om plantning af 500.000 flere træer i Albertslund med den hensigt at øge kommunens bidrag til at modvirke den menneskeskabte CO2-øgning, som er den væsent-ligste årsag til de igangværende klimaændringer. Klimaændringerne truer med tage et omfang i fremti-den, der vil forringe forholdene for mennesker, dyr og natur på planeten Jorden. Verdensmålscentrets initiativ er siden blevet knæsat af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund har drøftet sagen. Vi synes, det er et flot og perspektivrigt initiativ, og vi vil godt medvirke til at føre det ud i livet. Men vi har nogle uddybende kommentarer, som vi kort vil beskrive her.

En omregning med normal planteafstand for træer i nyplantninger giver skønnet et arealbehov på om-kring 1,3 km2 = 130 ha. Dette skal sammenlignes med, at stor del af Albertslund, nemlig henved 60 pct., i forvejen er dækket af Vestskoven og kommunens natur- og andre parker. Vi har kigget på, hvor der er muligheder, og kan godt foreslå flere, hvor plantning af nyskov kan ske uden, at det går ud over andre naturværdier og rekreative og æstetiske værdier. Vi gør også opmærksom på, at en væsentlig del af skov-rejsningen bør ske ved naturlig succession, hvor træerne efterhånden selv indfinder sig, og også gerne ved udsåning af træer, så man undgår "rækkeskov", som godt kan være en lidt kedelig oplevelse de før-ste årtier.

Danmarks Naturfredningsforening går meget ind for klimaansvarlighed, men vi har udgangspunkt i natur-interesserne og ser situationen derfra. En række områder omkring f.eks. Harrestrup Mose og i Store Vej-leådalen er beskyttede naturtyper: græsset eng og overdrev, som man efter loven ikke må tilplante. Vi synes også det vil være synd at tilplante næsten alle sletterne i Vestskoven, selv om vi holder meget af skov.

Vi understreger altså, at skovplantningen skal ske i pagt med de andre naturinteresser. Vi tror alle er eni-ge om, at de 500.000 træer er et stort og længere sigtet projekt, og vi mener, vi kan komme med kon-struktive løsningsforslag på flere af de praktiske problemer.

Vi bidrager selv konstruktivt med etableringen af en såkaldt generationslund, som vi har skaffet fonds-midler til fra Veluxfonden, i samarbejde med Verdensmålscentret. Der kommer snart mere om dette.

Træer binder meget CO2, når de vokser til, og rodsystemer og affaldne blade og grene, såkaldt førne, bidrager også, sammen med hummussen, der stammer fra nedbrudte plantedele og gør jorden sort. Gamle skove, hvor der ikke fældes i større stil, bidrager særdeles meget til CO2-binding. Men det tager så lige nogle år! - En anden god måde at binde CO2 på er ved at hæve vandstanden og skabe vådområder som moser, enge og søer. Der bindes meget CO2 i moser og enge, fordi nedbrydningen med CO2-frigivelse er såkaldt anaerob, dvs. foregår uden ilt, og dermed går meget langsomt. Tænk på, hvor velbe-varet Tollundmanden er, han som har ligget nede i moselagene flere 1000 år.

Vi mener altså, at skabelse af flere vådområder i kommunen også er et meget vigtigt værktøj i CO2-bindingen. Flere vådområder har også den fordel, at de erfaringsmæssigt meget hurtigt bliver en gevinst for både biodiversiteten og de rekreative oplevelser.

Vi foreslår en samlet plan for mindskning af CO2-udledinger i vores kommune. Foruden de nødvendige ændringer i vores forbrugsmønstre og vaner, som vi alle er enige om er nødvendige, synes vi der skal lægges en samlet strategi og handlingsplan for fysiske tiltag som skovrejsning og flere vådbundsarealer. Vi vil meget gerne samarbejde med Verdensmålscentret og Albertslund Kommune om dette gennem Albertslund Naturgruppe, som vi deltager i sammen med andre grønne organisationer.


KONTAKT OS

Lars Løkke starter nyt parti i midten af dansk politik. Kunne du finde på at stemme på hans parti ved næste folketingsvalg?