28. marts 2020
Billede
gallery icon

Se billedserie

facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Lad os skabe mere natur

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lad os skabe mere natur
Debat - 26. februar 2020 kl. 10:47
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

natur: Vi tror ikke, det er nok alene at skabe mere mangfoldig natur på statens arealer. Med de rigtige bæredygtige løsninger - både miljømæssigt og økonomisk - tror vi på, at private lodsejere vil være med til at skabe mere natur.

Af Jacob Jensen (V) og Mette Gjerskov (S), MF, miljøordførere

Naturen er fantastisk og forunderlig. Vi vil passe på den natur, vi har - og vi vil have mere. Vi har haft nationalparker i Danmark i godt 10 år. De fem nationalparker rummer under ét alle de vigtigste danske naturtyper og strækker sig over et areal større end Lolland, Falster og Bornholm tilsammen.

Nationalpark Skjoldungernes Land ligger lige i vores baghave - derfor kender vi det enestående fjordlandskab, de gamle skove og herregårdsmiljøerne særligt godt. Samtidig har vi to millioner potentielle gæster fra hovedstadsområdet, som vi gerne vil inspirere til at komme ud at få en forståelse for vores natur - og styrke interessen for at passe på den. Skjoldungernes Land er en ny nationalpark, som rummer fantastiske naturområder, men også et betydeligt potentiale for at få en større rolle i løsningen af vores fælles globale udfordring: en tiltagende natur- og biodiversitetskrise.

Danmark har brug for mere natur - og mere vild natur! Vi lever ikke op til Parisaftalen om at stoppe tilbagegangen af biodiversitet, antallet af truede arter vokser, og vores land bliver hver dag mere forarmet på natur. Vi må gøre noget!

Hvad er potentialet?
Folketinget skal senere på året vedtage en Natur- og Biodiversitetspakke for at skabe mere plads til større naturområder med plads til flere dyre- og plantearter. Vi har dristet os til at tænke lidt vildt: Hvad er potentialet her hos os - med udgangspunkt i vores Nationalpark Skjoldungernes Land? Hvis vi skulle tænke stort, hvordan kan vi så få udviklet mere natur her? Ikke kun på statslige arealer eller nationalparken, som den ser ud nu, men også på private arealer ved hjælp af frivillige aftaler med lodsejerne?

Nationalparkerne er allerede etableret og har et langsigtet perspektiv. Lovgivningen fastslår, at her skal skabes større, sammenhængende naturområder af national og international betydning. Forvaltningen er bredt lokalt forankret med kommuner, lodsejere, grønne organisationer og friluftsforeninger i deres bestyrelser. Erfaringer med at indgå frivillige aftaler med private lodsejere findes allerede. Nationalparkernes struktur kan vi udnytte til at udvikle bæredygtige initiativer, som kan brede sig.

Vi kender Nationalpark Skjoldungernes Land ret godt. Vi bor lige op ad den og har haft den som vores legeplads, helt fra vi var børn. Så lad os udtænke en langsigtet vision for, hvordan naturens mangfoldighed konkret kunne udfolde sig netop her.

Mod syd har vi Bidstrup Skovene. Her ejer Naturstyrelsen ca. 1000 hek- tar skov, som i forvejen er klassificeret som et område med en rig biodiversitet og er levested for flere rødlistede arter. Lige omkring kunne det måske være muligt at samle yderligere 300 hektar privat skov- og overdrevsareal og dermed få et sammenhængende naturområde på 1300 hektar. Vi kunne kalde det et naturnationalparkområde eller en biodiversitetszone.

Herfra er der mod nord ganske kort til Lejre og Ledreborg. Her er nationalparken lige nu i gang med at kortlægge naturværdierne på ca. 1000 hektar med henblik på at gennemføre naturforbedrende indsatser.

Fra Ledreborg snor natur-korridorerne Lejre Å og Kornerup Å sig videre mod nord. Kornerup Å passerer Svogerslev Sø, Kattinge Søerne og den 225 hektar store statsejede Boserup Skov, inden den løber i Roskilde Fjord. Disse åløb udgør en korridor, som forbinder de midtsjællandske skove i syd med fjordlandskabet i nord. Lavbundsarealerne omkring åløbene henligger allerede som bl.a. beskyttede enge, moser, rørskove og pilekrat. Og det er nærliggende at forestille sig private lodsejere tilslutte sig med ekstra marginaljordsarealer - til gavn for både biodiversiteten og klimaet.

Levested for sjældne arter
Boserup Skov er med sit naturcenter en af Danmarks mest benyttede besøgsskove. Men skoven er også levested for sjældne arter som dagsommerfuglene kejserkåbe og hvid admiral, planter som soløje, forskelligblomstret viol og orkideen rederod og en helt unik svampeflora med 70 forskellige arter. Tænk, hvis arealerne i Boserup Skov lægges sammen med den urørte skov i Rørmosen, Kattinge Søerne, Svogerslev Sø og de omkransende rørsumpe? Så får vi 400 hektar sammenhængende naturområde grænsende direkte til Roskilde Fjord. Det kunne da være fantastisk.

Natur findes jo ikke kun på land! Et af FN's 17 Verdensmål omhandler alene livet under vandoverfladen. Roskilde Fjord er udpeget som et internationalt vigtigt raste- og yngleområde. 5000 fuglepar yngler ved fjorden, og 60.000-80.000 fugle raster her hver vinter. Og så er fjorden desuden det næstmest artsrige område for fisk i Danmark. Hvorfor ikke lave et maritimt naturnationalparkområde her? Nationalparken arbejder aktivt med planer om at udbygge fjordens rev og stenbund for at sikre levesteder til flere arter. Der er potentiale til at gøre det mere omfattende ved at udvikle oaser for biodiversiteten under vandoverfladen.

Langt sammenhængende område
Med vores vision har vi skabt et 30 km langt sammenhængende område med mange naturtyper og store centrale kerneområder for natur- og biodiversitet, bundet sammen af naturkorridorer i ådalene. Et område med rig plads til natur- og biodiversitet, og som bidrager til klimaudfordringerne og samtidig sikrer mangfoldige naturoplevelser for besøgende.

Vi tror ikke, det er nok alene at skabe mere mangfoldig natur på statens arealer. Med de rigtige bæredygtige løsninger - både miljømæssigt og økonomisk - tror vi på, at private lodsejere vil være med til at skabe mere natur. Og ideen om at tage udgangspunkt i nationalparkernes struktur kunne blive en vigtig del af visionen for naturens mangfoldighed i vores lille del af verden. Danmark er et lille land, og redningsaktionen for den danske natur er et stort og ikke mindst fælles projekt.