14. april 2021
Billede
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Er en motorvej til Frederikssund vejen frem?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Er en motorvej til Frederikssund vejen frem?
Debat - 07. april 2021 kl. 08:26

Af Jørgen Bengtsson, formand for Danmarks Naturfredningsforening Egedal

I Egedal og Frederikssund Kommuner er stemningen høj. Lokalavisen jubler over, at beregninger nu viser, at Frederikssundmotorvejen vil blive en endnu bedre forretning end antaget. Borgmestrene står og tripper af utålmodighed. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få den motorvej. De er altid med på en god forretning! Årsagen er, at Vejdirektoratets beregninger viser en markant øgning i biltrafikken på vejen og dermed angiveligt en bedre samfundsøkonomi. Det er dog ikke alle projekternes positive og negative konsekvenser, der er inddraget i den samfundsøkonomiske analyse.

Specielt mangler værdier af effekter på natur samt landskabs- og kulturværdier. Desuden er investeringer i - og eventuelt effekter af øget kørsel i kollektiv trafik - ikke indregnet. Tværtimod er den slags overvejelser fraværende i den gængse tilgang til planlægningen af motorveje.

Hvordan det hænger sammen, skyldes, at beregninger af den art går ud fra, at sparet køretid for tusinder af biler udmøntes i begrebet øget arbejdsudbud, altså vi antager, at de sparede minutter bruges på nyttigt arbejde. På den måde opregnes den ene efter den anden luftige beregning af nytteværdien.

Fossilfrit samfund?
Hvorledes skabelsen af mere biltrafik hænger sammen med samfundets bestræbelser i disse år på, at vi skal blive et fossilfrit samfund og nedbringe CO2-udledningerne, tages der ikke ordentlig stilling til. Direktoratet viser i kurveform, hvorledes der først hen i 2050'erne ventes et fald i CO2-udled- ningen fra Frederikssundmotorvejen i forventning om el-bilernes indtog og går let hen over, at de i mellemtiden udledte mængder af CO2 bliver i atmosfæren i århundreder og bidrager til overskridelsen af, hvad Jorden kan tåle, for slet ikke at tale om vores forpligtelse i henhold til Parisaftalen om det samlede CO2-regnskab.

Udover klimabelastningen ved selve det omfattende byggearbejde vil den ekstra bilkørsel med langt højere hastigheder altså betyde en kraftig merudledning af klimagasser. Vejdirektoratet har glemt at deres beregningsmetoder trænger til en gennemgribende revision, således at størst mulig biltrafik ikke skal være et pejlemærke.

Det er fuldstændig uforståeligt, at de lokale politikere komplet undlader at se deres begejstring i en større sammenhæng. Hvad der udbasuneres som udvikling, bidrager reelt til det modsatte, nemlig afvikling i form af øget klimabelastning og trussel om globalt klimakollaps inden for en generation eller to.

Motorvejen er med stor nøjagtighed i hele forløbet lagt i beskyttet natur med mere end 80 beskyttede vådområder og anden værdifuld natur. En planlagt vejbro med seks meter høje støjskærme skal anlægges tværs over den fredede Værebro Ådal, og så videre!

Ikke ramt af trængsel
Ydermere konstaterer Vejdirektoratet, at de eksisterende statsveje ikke er trængselsramte, og der altså ikke er noget reelt behov for vejudvidelse, men igen kommer her arbejdsudbuddet ind og overtrumfer. Ingen beregning er foretaget for, hvor meget det koster samfundet at miste disse naturværdier. Dette på trods af at det tidligere Institut for Miljøvurdering i 2007 lavede denne beregning. Instituttets konklusionen på en motorvej i det åbne land var: »Med forbehold for metodens indbyggede usikkerheder og mangler konkluderes det, at et væsentligt resultat er, at størrelsesordenen af de tabte naturværdier på en enkelt delstrækning af hovedforslag 1 gennem åbent land, potentielt er i samme størrelsesorden som gevinsterne i form af sparet tid for bilisterne.«

Vi trænger til et paradigmeskift i vores planer for motorveje.

Lars Løkke starter nyt parti i midten af dansk politik. Kunne du finde på at stemme på hans parti ved næste folketingsvalg?