3. december 2020
Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag den 6. november 2020. Henrik Nordgaard Hansen og Ann-Mona Kulsø Larsen afliver deres mink, som består af 3000 moderdyr og deres tilhørende unger på deres gård nær Næstved fredag d. 6. november 2020. Parret må gerne sælge skindene, da minkene på deres gård ikke er ramt af corona og der ikke har været corona tilfælde i mink på Sjælland og Fyn. Henrik startede minkfarmen i 1988 med 25 parrede tæver. For Henrik og Ann-Mona bliver det meget svært at få nye mink, da de mister alle deres avlsdyr og dermed skal starte forfra. For at Henrik og Ann-Mona kan følge med i pelsning af deres mink, har de lejet 3 store frysecontainere, som de kan køre mink ind i. Det er ekstraordinært og skyldtes denne specielle situation, hvor minkene skal aflives på ti dage grundet den landsdækkende aflivning af mink.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
gallery icon

Se billedserie

Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag den 6. november 2020. Henrik Nordgaard Hansen og Ann-Mona Kulsø Larsen afliver deres mink, som består af 3000 moderdyr og deres tilhørende unger på deres gård nær Næstved fredag d. 6. november 2020. Parret må gerne sælge skindene, da minkene på deres gård ikke er ramt af corona og der ikke har været corona tilfælde i mink på Sjælland og Fyn. Henrik startede minkfarmen i 1988 med 25 parrede tæver. For Henrik og Ann-Mona bliver det meget svært at få nye mink, da de mister alle deres avlsdyr og dermed skal starte forfra. For at Henrik og Ann-Mona kan følge med i pelsning af deres mink, har de lejet 3 store frysecontainere, som de kan køre mink ind i. Det er ekstraordinært og skyldtes denne specielle situation, hvor minkene skal aflives på ti dage grundet den landsdækkende aflivning af mink.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: De »farlige« mink og det veterinære beredskab

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

De »farlige« mink og det veterinære beredskab
Debat - 10. november 2020 kl. 14:05

Af Jens Laurits Larsen
Professor (e) dr. med. vet., Nødebo, Fredensborg

Coronapandemien. Et smittestof, Covid-19 fra Wuhan, Kina, der menes at stamme fra flagermus, har ramt hele menneskeheden - derfor pandemi. Det er en kendsgerning, at ca. 75 procent af de smittestoffer, der rammer os, stammer fra dyr. De kaldes zoonoser. Covid-19 rammer primært vore luftveje og kan have et meget alvorligt forløb for svækkede og ældre medborgere, og det giver bekymring.

I Danmark overførtes dette smitstof til mink. Hos mink ses et mildt forløb med nedsat ædelyst, moderat øget dødelighed, og sygdommen på en minkfarm er overstået på ca. to uger, og minkene er formodentlig immuniseret og beskyttet.

Vi ser nu anden bølge af denne pandemi, der som en svøbe rammer hele verden. På tv og i aviser bringes vi dagligt a jour med situationen og de tiltag, der tages for at begrænse og styre smittespredningen.

Vi har på tv set de makabre billeder af tusindvis af aflivede mink og må spørge: Hvis vi nu afliver alle vore mink, får vi så styr på Covid-19 i Danmark? Er der ræson i at aflive mink, der har gennemgået sygdommen og er blevet immune? Er det i orden at aflive raske mink?

Hvorfor undlader Sverige at aflive minkene? De har valgt en helt anden strategi. På Island er påvist 40 clusters. Vi har gjort cluster-5 fra mink, som SSI alligevel ikke fandt på Sjælland, og som måske er død, til et monster. Det er udenlandske eksperter ikke enige i.

Verdens største producent
Danmark er verdens største producent af minkskind. Og produktionen startede i de jyske yderdistrikter, hvor der var adgang til frisk foder (fisk), og det gav samtidig basis for øget beskæftigelse. Det affødte ganske naturligt en organisering, der forestod et betydeligt avlsarbejde og støttede den forskning, der bragte Danmark i top internationalt inden for produktion, kvalitet og sundhed. Det gælder også dyrenes velfærd og trivsel. Her har Dyreetisk Råd gang på gang været på banen, så dyrevelfærden på danske minkfarme er under kontrol. Ved Kopenhagen Fur holdes hvert år internationale auktioner på skind - især fra mink. Vi har haft en årsproduktion til en værdi af 12 mia. kr.

Den danske håndtering af Covid-19 hos mink har ikke været fremsynet. For der kommer en dag, hvor vi mennesker bliver vaccineret, og hvor økonomien skal genoprettes. Derfor bør strategien over for mink straks justeres, så vi ikke får ødelagt værdifuldt avlsarbejde og basis for et helt erhverv.

Da mink blev »fødevarer«
Landbrugsministeriets oprettelse af Fødevarestyrelsen blev signalet til en departementstyret overtagelse af en faglighed, den ikke forstod. Fødevarestyrelsen (Danish Food and Veterinary Administration) blev opbygget af bl.a. Veterinærdirektoratet. Den fik hurtigt fjernet alt veterinært på dansk, så alle vore dyr pludselig blev til »fødevarer«. Vores veterinære institutioner blev nedlagt - herunder virusforskningen på Lindholm. Så status var - kort før Covid-19 florerede verden over og afrikansk svinepest ligeså - at vor virologiske ekspertise var blevet invalideret. Nu er alle beslutninger om vore dyrs skæbner overordnet placeret hos læger og politikere.

Den 1. oktober 2019 fik vi ny veterinærdirektør, og den 1. januar 2020 startede det veterinære beredskab ved Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI). Så det blev noget af en ilddåb, de fik.

Tidligere tiders veterinære netværk med lokale kredsdyrlæger kunne - som ved mund-og klovesyge - have en helt fastlagt strategi. Nu fik vi en ukoordineret indsats, der kom for sent i gang og med uerfaren arbejdskraft.

Vi har set Covid-19 med de såkaldte spikes på overfladen, som er helt afgørende ved en infektion. Her er »sukkermolekyler« og fedtsyrer med mellemlange kæder (f.eks. laurinsyre) vigtige strukturer. Der er lavet vellykkede forsøg med disse fedtsyrer på grise med virusinfektioner. Begge systemer er testet på Covid-19 in vitro (i glas, red.), mens vi venter på en vaccine. Det er uacceptabelt, at der passivt ses på, at så mange dyr aflives.

Faglig opprioritering
Infektionernes dominerende betydning bør bringe vore politikere i harnisk. De må kunne indse, at »det syge væsen (og veterinærvæsen), kan helbredes« (professor Jes Olesen, 2018), og det skal efter professor Eske Wilklerslev (2020) ikke ske ved infusion af administratorer - men ved faglig opprioritering.

Fødevarestyrelsen skal hjælpes med oversættelsen af sit engelske navn.

Der skal også ændres i struktur og magtfordeling set i relation til virkeligheden og det faglige momentum.

Dansk Veterinær Konsortium (ved SSI) udfører alle de analyser, som Fødevarestyrelsen specificerer i sit udbudsmateriale. Det betyder, at vi er gået fra et forskningsbaseret beredskab - til et rekvireret beredskab.

De syge mink har vist et desillusioneret veterinært beredskab, der har skabt en ulyksalig distance med manglende gensidig tillid.

Det veterinære i Fødevarestyrelsen og ved SSI bør opprioriteres, revurderes og omstruktureres. Kontakterne og tilliden til alle veterinære felter skal genskabes.

Det er frivilligt og gratis for den enkelte, når Danmark - formentlig snart - begynder at vaccinere befolkningen mod covid-19. Vil du vælge at blive vaccineret?