17. maj 2021
Årsagerne, til at der er opstået et aktuelt behov for prioritering af lokalplanerne i Allerød Kommune, er dels byrådets beslutninger om fremrykning af boligudbygningen i Planstrategi 2019, dels at der forestår en beslutning om vedtagelse af en ny lokalplan for hele bymidten, og endelig fordi Widex (foto) har henvendt sig med et ønske om en større udvidelse af virksomheden.
Årsagerne, til at der er opstået et aktuelt behov for prioritering af lokalplanerne i Allerød Kommune, er dels byrådets beslutninger om fremrykning af boligudbygningen i Planstrategi 2019, dels at der forestår en beslutning om vedtagelse af en ny lokalplan for hele bymidten, og endelig fordi Widex (foto) har henvendt sig med et ønske om en større udvidelse af virksomheden.
Foto: Arkivfoto
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Lokalplaner: Flere ressoucer skal holde tempoet i Allerød

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lokalplaner: Flere ressoucer skal holde tempoet i Allerød

Blandt andet har Widex henvendt sig til kommunen med et ønske om en større udvidelse af virksomheden

Allerød Nyt - 06. februar 2020 kl. 05:30
Af Michael Braunstein

"Vi er ambitiøse på planområdet, ikke mindst lægger kommunen et stort arbejde i planlægningen af bymidten i Lillerød og i planstrategien. Samtidig er der behov for en række andre lokalplaner. Hvis vi ikke får flere ressourcer og flere medarbejdere til at udføre planarbejdet, kan vi blive nødt til at udskyde flere planer - og vi kan komme til at gå glip af investeringer, udvikling og indtægter. Det er uacceptabelt."

Sådan siger formanden for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, S.

Udvalget havde 4. februar igangværende og kommende lokalplaner på dagsordenen, og her blev følgende indstillet til økonomiudvalget og byrådet:

'Handlemulighed 5 gennemføres (dvs. både lokalplanarbejdet vedr. bymidten og boligudbygningen som følge af Planstrategi 2019 samt mindre projekter i gruppe 4). Finansieringen sker i 2020 af anlægsbevillingen til udviklingen af bymidterne. I forbindelse med budgetforhandlingerne tages der stilling til finansieringen i overslagsårene.'

For stemte Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt, K, og Rasmus Keis Neerbek, EL.

Lisbeth Skov, V, og Erling Petersen, Blovstrød Listen, stemte imod. De to foretrækker også 'handlemulighed 5', men ønsker at finansieringen til og med 2022 sker via anlægsbevillingen til udvikling af bymidterne.

Widex vil udvide

I sagsfremstillingen i udvalgets dagsorden kan man læse, at 'byrådet har arbejdet med en plan for en ambitiøs boligudvikling og bymidteudvikling i de senere år. Der er momentum i øjeblikket ift. investorer, der ønsker at investere i både bolig-, bymidte- og erhvervsudvikling. Der er en positiv økonomisk effekt heraf om end den er vanskelig at opgøre.'

Lokalplanerne opdeles herefter i grupper, hvor 'Gruppe 1' er lokalplaner/lokalplanændringer vedrørende kommunale projekter vedtaget af byrådet. Her nævnes planerne for bymidten i Lillerød og kommuneplantillæg og ny lokalplan for Fru Lunds Villa.

I 'Gruppe 2' findes lokalplaner/lokalplanændringer vedrørende erhvervsudvikling samt større boligudbygninger.

I denne gruppe findes 'Vassingerød Nord' som følge af, at Widex har anmodet om en ny lokalplan, som gør det muligt for virksomheden at udvide.

I gruppen er også Norrecco, idet det oplyses, at økonomiudvalget har igangsat kommuneplantillæg med ny ramme, ændret anvendelse og ny lokalplan for eksisterende virksomhed.'

Når det gælder Langkæret i Lynge (også kaldet 'Peugeot-grunden') nævnes det, at 'på baggrund af projektforslag fra en almen boligorganisation forventes ny sag om igangsætning behandlet af økonomiudvalget i foråret 2020.'

'Gruppe 3' vedrører lokalplaner/lokalplanændringer vedrørende boligudbygningen i Planstrategi 2019. En række lokalplaner og planændringer indgår i Planstrategi 2019, men er ikke igangsat af økonomiudvalget, blandt andet Sportsvej, Enghaven, enden af Rønneholt Parkvej og Enghave Parkvej.

I 'Gruppe 4' finder man lokalplaner/lokalplanændringer vedrørende eksisterende og mindre boligudbygninger.

Ikke tilstrækkelig kapacitet

'Den nuværende administrative kapacitet til udarbejdelse af lokalplaner og dertil hørende myndighedsbehandling er ikke tilstrækkelig til at gennemføre alle opgaverne umiddelbart. Der vil således være behov for at foretage en prioritering af lokalplansager, således at dele heraf udsættes, eller at tilføre ressourcer til de tekniske områder, således at bemandingen kan øges,' anføres det i dagsordenen, der fortsætter:

'Årsagerne, til at der er opstået et aktuelt behov for prioritering, er dels byrådets beslutninger om fremrykning af boligudbygningen i Planstrategi 2019, dels at der forestår en beslutning om vedtagelse af en ny lokalplan for hele bymidten, og endelig fordi bl.a. virksomheden Widex har henvendt sig til kommunen med et ønske om en større udvidelse af virksomheden.'

I dagsordenen opstilles fem handlemuligheder. De har overskrifterne 'Med nuværende ressourcer', 'Bymidte først', 'Boligudbygning først', 'Både bymidte og boligudbygning igangsættes (ekskl. gruppe 4)' og 'Både bymidte og boligudbygning igangsættes (inkl. gruppe 4).'

Der er i budget 2020-2027 tilført 1 mio. kr. til myndighedsopgaven i forbindelse med den øgede udbygning. Men handlemulighederne 2-5 kræver, at der gives en tillægsbevilling til driften, og at udvalget skal indstille, hvordan finansieringen skal ske.

Puljen til udvikling af bymidten omfatter 4 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Siden oktober sidste år har det været obligatorisk at bruge mundbind i blandt andet det offentlige rum og detailhandlen. Ønsker du, at mundbindet droppes hurtigst muligt?