22. oktober 2020
Asfaltfabrikken, som Pankas har opført i Farremosen. Foto: Michael Braunstein
Asfaltfabrikken, som Pankas har opført i Farremosen. Foto: Michael Braunstein
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Dom: Borgere taber retssag om Farremosen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Dom: Borgere taber retssag om Farremosen

Retten i Hillerød frikender Allerød Kommune.

Opdateret 15. januar 2020 kl. 13:18
Allerød Nyt - 15. januar 2020 kl. 12:03
Af Michael Braunstein

Der er nu faldet dom i retssagen om Farremosen, og den falder ud til Allerød Kommunes fordel. Retten finder ikke, at der er påvist retlige mangler, som kan medføre at lokalplan 3-392 er ugyldig.

Retssagen om erhvervsområdet Farremosen fandt sted i Retten i Hillerød 19. og 20. november.

Det var Grundejerforeningen Damgårdshave ved advokat Ejner Bækgaard, der havde stævnet Allerød Kommune ved advokat Anne Sophie K. Vilsbøll. Bag stævningen står reelt borgergruppen 'En grøn kommune går i sort'.

Sagsøgers påstand var, at Allerød Kommunes lokalplan 3-392 af 24. maj 2017 for erhvervsområdet er ugyldig - en påstand, kommunen afviste i retten.

arrow Læs også: K rejser sag om trafikgener fra Farremosen
Uklart, men ...

Retten i Hillerød skriver i sin dom, at den finder, at den påtænkte anvendelse af det nye erhvervsområde i Farremosen er uklart beskrevet i Fingerplan 2013, da området efter landsplansdirektivets bestemmelser er forbeholdt transport- og distributionserhverv, mens det i redegørelsen er forudsat, at området tillige kan anvendes til miljøbelastende virksomheder.

Retter finder imidlertid, at det fremgår klart af Fingerplan 2013, at udpegningen af Farremosen som et nyt erhvervsområde i Allerød Kommune havde til formål at erstatte udpegningen af Vassingerød Nord, der samtidig blev ophævet.

'Det er ubestridt, at Vassingerød Nord i Fingerplan 2007 var udpeget som egnet lokaliseringsmulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav,' står der i dommen.

Retten finder på den baggrund, at landsplandirektivet sammenholdt med bemærkningerne til bestemmelsen og redegørelsen i Fingerplan 2013 skal forstås således, at Farremosen i Fingerplan 2013 er udpeget som egnet lokaliseringsmulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men at området også kan anvendes til transport- og distributionserhverv.

Retten finder, at 'Fingerplan 2013 indeholder fornøden hjemmel til, at Allerød Kommune i lokalplan 392 kunne udlægge Farremosen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og til transport- og distributionserhverv.'

Ingen er vildledt

Retten finder, at lokalplanen i fornødent omfang tager højde for, at områder med særlige drikkevandsinteresser skal friholdes fra virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

'Det bemærkes herved, at det i redegørelsen til lokalplanen er forudsat, at hensynet til at beskytte grundvandet tillige vil blive varetaget af kommunen i forbindelse med meddelelse af tilladelser mv. til virksomheder, der etablere sig i erhvervsområdet, bl.a. ved at fastsætte vilkår om belægning eller opsamling, rensning og forsinkelse af overfladevandet,' står der i dommen.

Der er ikke grundlag for at fastslå, at lokalplanen er i strid med miljølovgivningen, anfører retten.

Retten finder efter bevisførelsen 'ikke grundlag for at fastslå, at Allerød Kommune i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 3-392 har tilsidesat planlovens eller miljøvurderingslovens regler om offentlighed mv.'

Og så hedder det i dommen, at retten heller ikke finder, at der 'er grundlag for at fastslå, at byrådet i Allerød Kommune, de høringsberettigede parter eller offentligheden er blevet vildledt om den påtænkte anvendelse af erhvervsområdet Farremosen.'

'Den omstændighed, at visse byrådsmedlemmer i forbindelse med lokalplanens behandling og vedtagelse ikke indså, at lokalplanen muliggjorde lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav, f.eks. asfaltfabrikker i erhvervsområdet, kan ikke føre til et andet resultat,' skriver retten i dommen.

arrow Talsmand efter dom: "Vi er skuffede - ikke overraskede"
15. januar 2020 kl. 15:06 Opdateret: kl. 15:06
arrow Politikere strides om Farremosen
14. januar 2020 kl. 05:22 Opdateret: kl. 14:01
Skal der være en forældelsesfrist for, hvor langt tilbage man kan rejse anklage om en krænkelse?